Regler for økologisk landbruk

  All landbruksproduksjon, foredling og omsetning av økologisk mat og tekstil må forholde seg til et regelverk. Under gis en kort forklaring av dette regelverket.

   

   

  Ø-merket er din garanti

   

  Begrepet "økologisk" er beskyttet for alle landbruksprodukter, hvilket vil si at ingen har lov til å kalle sine produkter for økologiske, hvis de ikke har fått produksjonen, produktene og bearbeidingen godkjent av Debio eller av et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan.

   

  Debiomerket, ofte kalt ø-merket, er den synlige garantien for at kontrollen er gjennomført og at produktet er blitt produsert etter de regler som gjelder i økologiforskriften. Se derfor etter ø-merket når du skal handle økologiske matvarer.

   


  Regelverket for økologisk landbruk og matforedling baseres på EU-standarden for økologisk produksjon. Den kan lastes ned fra Debio sin nettside. Dette reguleres igjen av økologiforskriften som er fastsatt av Landbruks - og matdepartementet.

   

   

  Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet tre veiledere til regelverket for økologisk produksjon. To av disse omhandler landbruksproduksjon.

   

   

  Mattilsynet har i samarbeid med Debio utviklet tre veiledere som gir tydelige forklaringer på regelverket knyttet til økologisk produksjon og foredling. De finner du her.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere