Regler for økologisk landbruk

  All landbruksproduksjon, foredling og omsetning av økologisk mat og tekstiler må forholde seg til et regelverk. Regelverket fastlegger kravene som må følges. De som ved kontroll oppfyller kravene, kan merke sine produkter med Ø-merket. Under gis en kort informasjon om regelverk og tilsyn.

  Ø-merket er din garanti

  Begrepet "økologisk" er beskyttet for alle landbruksprodukter, hvilket vil si at ingen har lov til å kalle sine produkter for økologiske, hvis de ikke har fått produksjonen, produktene og bearbeidingen godkjent av Debio eller av et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan.

  Debiomerket, ofte kalt Ø-merket, er den synlige garantien for at kontrollen er gjennomført og at produktet er blitt produsert etter de regler som gjelder i økologiforskriften. Se derfor etter Ø-merket når du skal handle økologiske matvarer.

  Regelverket for økologisk landbruk og matforedling i Norge er basert på EUs forordning for økologisk produksjon. Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) av 18.03.2017 nr. 355 som er fastsatt av Landbruks - og matdepartementet, ivaretar alle kravene  i EU-forordningen.

  Du kan lese mer om oppdateringen av det norske regelverket i 2017 på Debios hjemmeside her og på oikos.no her.

  Mattilsynet er tilsynsmyndighet for regelverket, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet to veiledere til Økologiforskriften:

  1) Økologisk landbruk. Utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon. Versjon 20. april 2017

  2) Foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Versjon 18. mars 2017

  Debio har samlet alle lenker til regelverket og veiledere knyttet til økologisk produksjon og omsetning her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere