Seminar: Framtidas brød med fortidas korn

Søndag 13. oktober arrangeres seminar om gamle kornslag i Sande i Vestfold. De gamle sortene av hvete, bygg, havre og rug holder på å få en renessanse, både hos bønder og forbruker. Lær mer om hvorfor på søndag!

Gjennom tusenvis av år har bønder foredlet korn til å bli god og ernæringsrik føde for mennesket. Kornet ble tilpasset de ulike regionene og gårdene, slik at korn dyrket i for eksempel Tyskland var ulikt det som ble dyrket i Norge. Det siste hundreåret har moderne planteforedling endret kornet dramatisk slik at det har blitt tilpasset moderne intensivt jordbruk, og ikke minst bakeindustriens krav. Dette har hatt store konsekvenser for ernæringskvaliteten til kornet.

Hvor og når er seminaret? På Sande gamle Prestegård i Vestfold, søndag 13. oktober kl 12-15

>> Moderne hvete egner seg ikke til menneskeføde

Dyrkingsegenskapene til moderne kornsorter har også endret seg kraftig. Avlingene er større, men strået har blitt kortere, det krever mer gjødsling, og må som regel sprøytes for å unngå sopp i kornet. På mange måter er moderne kornsorter mindre egnet for økologisk dyrking.

>> Plantearvprisen for gamle kornsorter til Johan Swärd

>> Framtidens brød fra fortidens korn

>> Renessanse for gamle hvetearter - Agropub.no

Moderne økologiske bønder har sett potensialet til de gamle kornsortene i dyrkinga, fordi de er mindre næringskrevende og dekker bedre mot ugras. For forbruker, fordi det har bedre smak - og ofte tåles bedre av personer med hveteintoleranse.

På søndag kan du høre på økobonden Johan Swärd som har egen bruksgenbank for de gamle kornsortene. Gründeren Anders Næss har sammen med 10 andre økobønder startet opp mølla Økologisk Spesialkorn. Jon Magne Holten forteller om såfrøregelverket og global matsikkerhet. Det blir også bakst av gamle kornsorter og salg av mel fra Økologisk Spesialkorn (emmer, spelt, svedjerug).

Seminaret er gratis og finansiert av Fylkesmannen i Vestfold.

Bindende påmelding til renathe@smabrukarlaget.no snarest mulig.

Arr.: Oikos Sande og Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Annonsører

Samarbeidspartnere