Seminar om plantemangfold og genressurspolitikk

Økt sortsmangfold er viktig for å gjøre norsk landbruk mer bærekraftig. Sammen med Graminor og Oikos inviterer Genressurssenteret til seminar om norsk genressurspolitikk i Oslo, torsdag 7. november.

Fagdag om mangfold i korn hos Johan Svärd på Brandbu. Foto: Biologisk-dynamisk forening.

Bønders rettigheter i Norge

Tittel på seminaret er Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Den reflekterer at samarbeid og medvirkning fra bønder og gartnere er helt essensielt for å få et større mangfold av plantesorter i bruk i jord- og hagebruk.

Styrket mangfold nødvendig
Gjennom norsk tilslutning til Den internasjonale plantetraktaten, er bønder sikret endel rettigheter til bruk og utvikling av plantegenetiske ressurser. Seminaret vil belyse hva rettighetene betyr i praksis i Norge og hva som bør gjøres for å styrke disse.

Seminaret samler en bred gruppe av aktører som har innflytelse på mangfoldet i norsk landbruk. Foruten bønder og gartnere og deres organisasjoner, kommer rådgivere, forskere, planteforedlere, såvareforretninger og institusjoner som arbeider med forvaltning i norsk landbruk på seminaret.

Norges sterke engasjement
Programmet inneholder en lang liste med interessante foredrag og presentasjoner fra aktører på ulike nivå. Ny statssekretær i LMD, Hanne Maren Blåfjelldal, vil holde åpningsforedraget.

Landbruks- og matdepartementet har gjennom mange år engasjert seg sterkt for bevaring og bruk av genressurser og sortsmangfold, både i Norge og globalt.

Engasjementet fra norsk side for å få i stand Den internasjonale plantetraktaten, arbeid for bønders rettigheter og ikke minst byggingen av Svalbard globale frøhvelv, har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

PLANTEARVEN-prisen
Det var også på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet at Genressurssenteret nylig utarbeidet rapporten

Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser. Innspill til norsk genressurspolitikk.

Seminaret er en oppfølging av foreslåtte tiltak i denne rapporten, og ministeren vil bli utfordret til å fortelle om videre satsing på genressursområdet under tittelen: Norge som foregangsland for å utvikle genetisk mangfold i landbruket. Hvordan kombinere bønders innsats for genetisk mangfold med en offensiv genressurspolitikk?

Statssekretæren vil også dele ut årets PLANTEARVEN-pris, som i år deles ut for åttende gang. Hvem som får prisen blir bestemt av Genressursutvalg for kulturplanter.

For mer informasjon om seminaret her

Påmeldingsfristen er egentlig gått ut, men det er noen få ledige plasser. Påmelding ved e-post til Cathrine Lill Broch.

Genressurssenterets rapport Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser. Innspill til norsk genressurspolitikk. Se her

Annonsører

Samarbeidspartnere