Sprøytemiddelrester i planteavfall kan ramme bier

Blomster som vokser i planterester og avfallstorv fra veksthus, kan overføre biegift til pollen og nektar i mengder som er skadelige for bier, viser ny rapport fra Bioforsk.

Rester av insektmiddelet imidakloprid, som fra 1. januar i år er forbudt å bruke utendørs, kan likevel nå fram til pollensamlende bier, viser en ny rapport fra Bioforsk.

Deponeres ute

Årsaken er at planterester og torv fra veksthus, der insektmiddelet fortsatt er lovlig å bruke, vanligvis blir deponert utenfor veksthusene.

Slikt planteavfall blir det ganske store mengder av. Noen ganger blir det kompostert og brukt i jord til dyrking av planter ute, eller det vokser til med ugrasplanter av ulike slag.

Rester av giftstoff som finnes i denne jorda, blir tatt opp av både ville og kultiverte planter som vokser der. Stoffene finnes dermed igjen i pollen og nektar, som biene forsyner seg av.

Biedød

Selv om alle årsaker til biedød ikke er avklart, knyttes det sterk mistanke til insektmidler i gruppen neonikotinoider. Dette er en gruppe kjemiske stoffer som påvirker insektenes nervesystem. At de er ekstremt akuttgiftige for bier, har vært kjent i flere år. Mattilsynet skrev på sine hjemmesider i 2012 at imidakloprid, sammenliknet med DDT, er 7000 ganger mer akuttgiftig for honningbier.

I 2013 kom en rapport som dokumenterte at imidakloprid brukt som frøbeisemiddel, ble transportert til nektar og pollen og på den måten kunne skade honningbier og andre pollinerende insekter.

Men det er først nå man har fått dokumentert at disse sprøytemidlene, selv ved bruk innendørs, også kan skade bier fordi giftstoffene blir spredd ute i form av rester i deponert torv og planteavfall.

Utendørs bruk forbudt

Imidakloprid regnes blant de giftigste av neonikotinoidene. For ett år siden konkluderte European Food Safety Authority (EFSA) i en rapport på oppdrag fra EU-kommisjonen, med at de tre giftigste neonikotinoidene ga høy akutt risiko for bier, når stoffene ble brukt i blomstrende vekster.

EU vedtok i fjor vår sterke restriksjoner på bruken av disse stoffene de to kommende årene.

I Norge ble imidakloprid forbudt å bruke ute fra og med januar 2014, men er fortsatt tillatt å bruke i veksthus.
Det selges også som såkalt "hobbypreparat", merket til bruk innendørs.

Ingen overraskelse

Neonikotinoidene er såkalt systemiske stoffer, som betyr at stoffene er designet for å bli transportert ut i hele planten.

- Det er ingen overraskelse at imidakloprid og andre neonikotinoider forblir i jorda og kan finnes igjen i pollen og nektar i skadelige mengder, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

- Det er bra at Bioforsk - på oppdrag fra Mattilsynet - har undersøkt og nå dokumentert at dette skjer også under norske forhold, uttaler Holten. - Vi håper at Mattilsynet følger opp den nye kunnskapen med nødvendige tiltak.

Vil vurdere tiltak

Mattilsynet melder på sin hjemmeside at de vil vurdere resultatene i rapporten nøye, men at de ennå ikke kan si hvilke eventuelle tiltak som blir aktuelle å sette i verk.

Oikos - Økologisk Norge har tidligere oppfordret Mattilsynet til å forby all bruk av neonikotinoider i norsk landbruk.

Kilde: Mattilsynet

Bioforsk sin nye rapport finner du her

Mer info om bienes liv finner du her

mgw

Annonsører

Samarbeidspartnere