Studer økologisk landbruk

  Sogn jord -og hagebruksskule

  Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven.

  Sjå film om skulen og få eit inntrykk av kva du har i vente! Les meir om studietilbodet her og søk nå!

  Tilbod for skuleåret 2011/2012:

  • Vg2 Landbruk og gartnernæring, økologisk.
  • Vg3 Landbruk, økologisk.

  Alle læreplanmål er tilpassa økologisk landbruk.  Du kan lesa meir om dei ulike programområda på vilbli.no. SJH tilbyr ikkje Vg1 Naturbruk. Dette må elevane ta på ein annan skule fyrst eller dei må ha tilsvarande kompetanse.

  Skulen er landsline, og det vil seia at elevar frå heile landet har same rett til elevplass ved skulen. Ofte er det også utanlandske elevar ved skulen.

  Les meir om kva på Sogn Jord -og hagebruksskule kan tilby deg!

  Hedmark Høgskole

  Årsstudium i økologisk landbruk (nett- og samlingsbasert)

  Det er et økende behov for kompetanse innen økologisk landbruk. Studiet er for deg som vil studere økologisk landbruk på deltid over to år, og ønsker å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig landbruksproduksjon. Les mer.

  Høgskolen i Telemark

  Bachelor i Økologi og naturressurser

  Er du interessert i vern av naturområder, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressurser og landskapsøkologisk arealplanlegging? Da bør du vurdere bachelorstudiet i Økologi og naturressurser.

  Universitetet i Nordland/Handelshøgskolen i Bodø

  Økologisk økonomi

  Ved HHB har de et senter for økologisk økonomi og etikk hvor det er mulig å ta diverse kurs på bachelor-nivå, samt at man kan ta mastergrad i økologisk økonomi. De tilbyr også deltidsbasert MBA i økologisk økonomi. Les mer.

  Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

  UMB tilbyr flere natur- og landbruksrelaterte studier, hvor blant annet emner som økologisk landbruk og politisk økologi kan inngå. To eksempler er Bachelor i Økologi og naturforvaltning og Master of Science in Agroecology.

  Fosen Folkehøgskule

  Fosen FHS har flere ulike linjer rettet mot en bærekraftig og økologisk fremtid, blant annet Friluftsliv og Mat - fra jord til bord. Skolen har egen gård som er tett tilknyttet en annen av linjene deres, nemlig Økologisk jordbruk.

  I utlandet

  Universitetet i Kassel i Tyskland - Bachelor og Science i økologisk landbruk «Ökologische Landwirtschaft» (Studier på tysk), eller ulike masterstudier; «Master Ökologische landwirtschaft» på tysk, «Master Sustainable International Agriculture» på Engelsk, samt «Master International Food Buissness and Consumer Studies» på engelsk. Les mer her

  Biodynamisk forening sine nettsider under "Utdanning" kan du lese mer om utdanning i økologisk og biodynamisk landbruk både i Norge og utlandet.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere