Til bønder og gartnere

Bøndene og gartnerne er grunnfjellet vårt og forutsetningen for et økologisk Norge, og vi ber om dine innspill til hvordan vi i Oikos best kan støtte deg og dere. Vi ønsker også innspill til jordbruksforhandlingene, som vi kan videreformidle gjennom våre innspillsmøter med Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruks- og matdepartementet i mars.

Vi håper du vil svare på disse spørsmålene og sende dem inn enten med post (Engebrets vei 3, 0275 Oslo), eller via e-mail til regine@oikos.no, innen 15. februar.

Annonsører

Samarbeidspartnere