Urter i kufôr gir mindre klimagassutslipp

Oregano, som vokser vilt flere steder i Norge og er lett å dyrke, har i canadiske forsøk vist seg å redusere utslippene av metan fra kuas fordøyelse når det tilsettes i kuas fôr.

Sammensetningen av næringsstoffer i fôret til kyr har stor betydning for dyrenes utslipp av klimagassen metan. Canadiske forskere har nå funnet ut at eteriske oljer fra Oregano, kan gi mindre metangass og muligens også øke melkeytelsen.

Raper klimagass

Kyr fordøyer grovfôret sitt med hjelp av bakterier i vomma, den første av kuas fire mager. Når cellulose blir brutt ned i vom-fordøyelsen, dannes metan, som er en sterktvirkende klimagass. Det forskes derfor mye for å finne metoder for å redusere metanutslippene fra drøvtyggende husdyr.

Økologisk fôrtilsetning

Nå har canadiske forskere funnet ut at eteriske oljer som man finner i en urt som Oregano, på norsk Bergmynte, (Origanum vulgare L.), kan gi sterk reduksjon av metangassutslippene og samtidig gi økt melkeytelse, forteller det danske fagbladet Økologi og Erhverv.

- Konvensjonelle melkeprodusenter kan bruke fôrtilsetninger som ikke er tillatt i økologisk produksjon, sier kvegbrukskonsulent Torkild Nissen i Økologisk Landsforening til Økologi&Erhverv.  - Vi vil derfor gjerne etterprøve de canadiske forsøkenes resultater.

Økologisk Landsforening satser sterkt på å finne klimasmarte løsninger og har utviklet sin egen klimastrategi for økologisk landbruk.

Oregano virker

Gjennom å endre forgjæringen i vomma, eller ved en direkte hemming av de bakteriene som produserer metan, kan man redusere produksjonen av metangass. I forsøkene som er gjengitt i ble kyr gitt ulike mengder oregano som tilsetning i fôret. Med stigende mengde Oregano i fôret som ble gitt kyr i forsøkene, fant forskerne avtakende mengde metanutslipp fra vomgjæringen. Tilsettingen av Oregano hadde samtidig en positiv effekt på fôrutnyttelsen, uten at det endret melkas fettsyresammensetning.

Forsøk i Danmark

Økologisk Landsforening har søkt finansiering av et prosjekt for å undersøke dette i Danmark. De første 3 ha (30 daa) med Oregano er allerede sådd. – Vi vil også undersøke om en mindre mengde Oregano kan gi samme positive effekt, hvis vi velger å fôre med en sort med et spesielt høyt innhold av thymol, som er det stoffet vi mener har den ønskede effekten, sier kvegbrukskonsulent Thorkild Nissen til Økologi & Erhverv. – Vi vil også undersøke om Oreganotilsetningen i fôret kan ha andre positive helseeffekter for dyrene.

Kommersielt interessant

Interessen for å tilsette urter i fôret til husdyr, er stigende i Europa. Hvis tilsetningene også viser seg å gi husdyrene bedre helse, vil det åpne store muligheter for økologisk dyrking og skånsom tørking av Oregano og liknende planter for tilsetning til husdyrfôr.

– Tyske bønder har tradisjonelt brukt urter i fôret til husdyrene, det kan vi merke på omsetningen, sier direktør Dines Holm i det danske firmaet UrteFarm Aps til Økologi & Erhverv. Firmaet dyrker, tørker og leverer betydelige mengder Oregano og andre urter til tyske melkeprodusenter.

Kilder:

Økologi & Erhverv nr 546

Effect of Origanum vulgare L. leaves on rumen fermentation, production, and milk fatty acid composition in lactating dairy cows (pdf)

Annonsører

Samarbeidspartnere