Økologisk det nye mantra

28.03.2012

Hvorfor er alle så opptatt av at maten skal være økologisk for tiden? Hvordan kan vi vite at det virkelig er økologisk? Er det sunnere? Oikos – Økologisk Norge, organisasjonen som gir ut Ren Mat, har fått disse spørsmålene før.Hva innebærer det at mat defineres som økologisk?
At den er dyrket helt uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og at den heller ikke er genmodifisert. Økologisk mat er ren, naturlig mat. Noe av det viktigste med økologiske dyrkingsmetoder er å bidra til at jorda har et rikere liv og bedre jordstruktur. Det er ofte mer meitemark i økologisk dyrket jord. Meitemarken er en av våre beste venner, den bidrar til gjennomlufting, drenering, og gjør jorda sunnere og mer fruktbar.
Det brukes bare naturlige tilsetningsstoffer i økologisk mat, kunstige farge og aromastoffer er ikke tillatt.

Hvorfor jeg bør velge et økologisk alternativ?
Fordi du antagelig bryr deg om både din egen helse og helsa til alt annet som lever i vårt felles miljø. Ved å kjøpe økologiske produkter støtter du et miljøvennlig landbruk som kommer alle til gode, og at de som dyrker maten får en rettferdig pris for jobben. Begrepene økologisk, organisk, og naturlig brukes om hverandre. I Norge bruker vi kun begrepet ”økologisk” om produkter som oppfyller kravene til økologisk matproduksjon. Økologi er et eget fag, som handler om sammenhengene i naturen. Organisk vil si at noe er produsert av levende organismer og brytes ned i naturen. Dette er ikke dekkende nok for en helhetlig forståelse av økologisk produksjon.
Ulike land har ulike betegnelser. I Tyskland, Danmark og Sverige brukes også ordet økologisk, biologisk brukes også i Tyskland og Frankrike, mens i Storbritannia og USA brukes organic. Ø-merket er det norske godkjenningsmerket, det er rettsbeskyttet og kan bare brukes etter godkjenning av Debio. Betegnelsen naturlig er upresis og ikke ensbetydende med at det er økologisk.

Hvordan kan jeg vite at varen virkelig er økologisk, at jeg ikke blir lurt?
Alle som produserer og selger økologiske matvarer må forholde seg til et offentlig regelverk, Økoforskriften. Debios jobb er å kontrollere økologisk produksjon basert på en avtale med Mattilsynet. Kontrollen omfatter gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og varer som importeres. Inspektører fra Debio reiser jevnlig på besøk for å kontrollere at de norske gårdene oppfyller kravene.

Er det bevist at økologisk mat er sunnere?
Forskning viser at økologisk melk inneholder mer omega-3-fettsyrer og CLA, og økologisk frukt og grønnsaker har et høyere innhold av viktige næringsstoffer, for eksempel antioksidanter. Det kommer stadig nye forskningsrapporter som viser at et økologisk jordbruk er sunnere for kloden, for helheten. Det er foreløpig ikke forsket grundig nok på det som kalles cocktaileffekten, hva som er resultatet av alle de forskjellige stoffene vi utsettes for, gjennom mat, kosmetikk og andre forbruksvarer, samt ellers i miljøet. Det er imidlertid indikasjoner på at mye blant annet er allergi- og kreftfremkallende og derfor bør føre-var-prinsippet anvendes i mye større grad. Hvorfor er det blitt trendy å spise økologisk mat? Flere årsaker; helse, etikk, dyrevelferd, smak og kvalitet er noen stikkord. Det er også en reaksjon på stadig flere rapporter om skadevirkningene av konvensjonelt landbruk.

Hva med smaken, er den bedre?
Det kan variere, fordi det er så mange aspekter som påvirker smaken; hvor og hvordan maten er dyrket, frø, klima, samt foredling og håndtering. Lagringstid er også en utfordring for kvaliteten. Når det gjelder animalske produkter er de viktigste aspektene om dyrene har fått være ute, og om de har fått næringsrikt og riktig fôr. Her kommer derfor økologiske produkter ofte bedre ut, også på smak.

Hvorfor er økologisk mat ofte dyrere?
De som produserer maten skal ha en rettferdig betaling for den viktige jobben de gjør. En bonde som driver økologisk bruker som regel mer tid og krefter på jordet enn en som dyrker konvensjonelt. Kvalitet koster. Det er imidlertid viktig å følge med på prisene hvis du har stramt budsjett, for du kan ofte finne økovarer som ikke er dyrere.

Hvorfor bør vi gi barna økologisk mat?
Økologisk barnemat er 100 % ren. Råvarene har ikke vært sprøytet og er ikke tilsatt verken smaks- eller fargestoffer. Det sier seg selv at dette er bedre for en liten kropp, så bidrar det også til at barnet fra starten av får kjenne hvordan mat faktisk smaker. De fleste ikke-økologiske barnegrøter er tilsatt sukker, noen er også tilsatt vanilin (kunstig vanilje). Hollandske undersøkelser viser at barn som ikke hadde spist økologiske grøter, foretrakk søtere mat senere i livet. Det er ikke bevist at helsen er bedre på barn som spiser økologisk, men forsøk med rotter (uten sammenlikning forøvrig) viste at de som fikk økologisk føde hadde høyere konsentrasjon av immunstoffer i blodet enn de som fikk konvensjonell mat.

Hvor mange gårder driver økologisk i Norge?
2 805 norske gårder er godkjente av Debio, av 46 300 gårder totalt i Norge. (tall fra 2010) Regjeringens mål er at 15 % av alt landbruk i Norge skal være økologisk innen 2020.

Hvorfor?

Tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk har tidligere uttalt til Ren Mat at “regjeringen arbeider aktivt for et økologisk landbruk fordi det er et eksempel på god agronomi, dyrevelferd, miljøvennlig drift og med løsninger som er bedre for bondens helse”.

Hvem er Oikos – Økologisk Norge som gir ut Ren Mat?
Oikos er en ideell organisasjon som arbeider for en økologisk samfunnsutvikling. Vår målsetting er via opplysning, rettledning og informasjon å bidra til at verden blir mer helse- og miljøvennlig. Alle som støtter en slik utvikling er velkommen som medlemmer. Både produsenter og forbrukere. Ordet oikos kommer for øvrig fra gresk og betyr hushold. Det er opphavet til ordene økologi og økonomi, som for meg er ensbetydende med et annet trendy ord; en bærekraftig utvikling. Eller sagt på en annen måte; en sunn økonomi på naturlige premisser.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører