Våre vaskevaner

18.06.2013

Når vi løper gjennom dagligvarebutikken tenker vi ikke alltid på hva vi kjøper. Ofte tar vi det billigste eller et merkenavn vi kjenner best. Kanskje er du så bevisst at du ser etter svanemerket eller de økologiske variantene? Gjør du det er du med på å gjøre en forskjell, både for miljøet og for deg selv og din familie.

Det er kulturelt og sosialt betinget hvordan og hvor ofte vi vasker. SIFO, Statens institutt for forbruksforskning har forsket på våre vaskevaner. De ville finne ut om konsekvensene ved å endre vasketemperatur, dosering og tørke­ metode når vi vasker klær.

– Dagens vaskemidler er egnet for lave temperaturer, sier Ingun Grimstad Klepp, forsker hos SIFO og ekspert på vedlikehold av tekstiler. – Siden klesvask­ing er noe vi alle gjør ofte, er det mye å vinne miljømessig på å være bevisste på vaskevanene, sier Klepp.

Tips til mer miljøvennlig vask
- Vask sjeldnere.
- Se, lukt og fjern flekker.
- Ull kan ofte luftes i stedet for å vaskes.
- Vask på lavere temperaturer. Høy temperatur sliter på klærne og bruker mer strøm.
- Tørk på snor eller stativ. Mindre slit­asje på klærne og mindre energibruk.
- Bruk mindre doser vaskemidler. Mange bruker fast dose av gammel vane, uansett hvor full maskinen er, eller hvor skitne klærne er.
Mattilsynets liste over
allergiframkallende ­parfymestoffer
­
• Alpha-isomenthyl ionone
• Amylcinnamyl alcohol
• Anise Alcohol
• Benzyl Alcohol
• Benzyl benzoate
• Benzyl cinnamate
• Benzyl salicylate
• Benzylideneheptanal
• Butylphenyl methylpropional
• Cinnamal
• Cinnamyl alcohol
• Citral
• Citronnellol
• Coumarin
• Eugenol 500
• Evernia Furfuracea
• Evernia Prunastri
• Farnesol
• Geraniol
• Hexyl cinnamal
• Hydroksycitronellal
• Hydroxyisohexyl 3- Cyclohexene Carboxaldehyde
• Isoeugenol
• Limonene
• Linalool
• Methyl 2-octynoate
Les mer her.

Forsker på Norsk institutt for vann­ forskning (NIVA), Christian Vogelsang, bekrefter at vi bruker for store doser vaskemidler. Det gjelder både maskin­ og håndvask. Tabletter er i så måte en fin oppfinnelse. Etter å ha lest NIVA­-rapport­en “Økotoksiologisk karakterisering av vaskemidler” fra 90-­tallet, vil jeg finne ut om vi vet mer om vaskemidlers event­uelle skader på miljøet nå, 15 år senere. Hvor effektive er norske renseanlegg til å fange opp giftige stoffer? Jeg er særlig ute etter å finne ut om tensider (overflateaktive stoffer) fanges opp i renseanlegg, fordi rapporten viser at det er disse stoffene som primært gjør vaskemidlene giftige. Noen av de gift­igste måtte fortynnes med 90 000 liter vann for å fjerne den giftige effekten på alger. Det var ingen klar sammenheng mellom giftighet og vaskeeffekt, hvilket skulle tilsi at de giftigste tensidene godt kan byttes ut, konkluderer rapporten.
Siden den gang har politikerne vedtatt å fase ut mange av de giftigste stoffene.

– Alle tensidene som nå er i bruk skal være biologisk nedbrytbare, og vil normalt sett bli fjernet på de biologisk­kjemiske renseanleggene, sier Vogelsang. Men kun en tredel av landets rense­anlegg er biologisk­kjemiske. En annen utfordring er at selv om dette er et poli­tisk vedtak, brukes noen av de giftigste stoffene fortsatt, ifølge Klif, Klima­ og forurensingsdirektoratet.

Selv om noen tensider ikke er såkalte tungt nedbrytbare, kan deres tilstede­værelse medføre at andre skadelige stof­fer får større effekt, sier en annen forsker på NIVA, Kevin Thomas. Han er opptatt av hormonforstyrrende stoffer. Enda en cocktaileffekt, tenker jeg, hvordan skal vi klare å holde styr på alle stoffene som påvirker miljø og mennesker? Thomas medgir at dette er komplisert, og at merkingen av vaskemidler burde vært bedre.

Vi kan ikke forholde oss til innholds­listene for vaskemidler, det opplyses ikke engang om alle ingrediensene. Navnene på stoffene er “gresk” for de fleste; anioniske-, ­ikke-ioniske, ­kationiske over­flateaktive ­stoffer/­tensider,­ enzymer,­ fos­fonater­ og ­så ­videre.­ Hvordan ­skal­ en­ vanlig­ forbruker­ vite ­at ­de ­kationiske­ er­ meget­ giftige­ for ­vannlevende­ organ­ismer,­ mens anioniske ­tensider, ­utvunnet ­fra ­sukker­ og­ ofte ­tilstede ­i ­økologiske ­vaskemidler,­ er­ lett­ nedbrytbare?­ Jeg ­har ­brukt ­tid ­på­ å­ sjekke ­om ­vi­ kan­ stole ­på ­at ­sertifiseringsordninger ­har­ satt­ kriterier som gjør­ vaskemidlene ­mindre­ miljø-­og­ helse­skadelige.­ Min ­konklusjon ­er ­ja,­ så ­lenge ­du ­ser­ etter Svanemerket ­og/eller ­økologiske­ gjør­ du ­det ­du ­kan ­for­ miljøet­ – ­og­ familien.

Det er omdiskutert ­om ­alle­ naturlige ­ingredienser­ er ­de­ beste,­ det­ finnes­ jo ­giftige­ stoffer ­i naturen ­også.­­ Jeg ­forholder­ meg ­generelt ­til­ prinsippet ­om­ at ­kroppen­ lettere ­kan ­håndtere­ stoffer­ som ­har­ vært ­i­ verden ­lenger­ enn­ oss­ mennesker.­ Som­ indremedisiner­ Fedon ­Lindberg ­forklarer det;­ syntetiske­ stoffer­ oppfunnet­ i­ nyere­ tid­ har­ ikke­ kroppene ­våre­ mekanismer ­for ­å­ håndtere.­

Mange ­vaskemidler ­inneholder­ antibakterielle­ stoffer­ som­ kan ­være ­farlige ­for­ helse­ og ­miljø.­ Det kan ­også ­gjøre ­bakterier­ motstandsdyktige­ mot­ antibiotika, ­skriver­ Klif­ på ­miljøstatus.no.­­ Slike stoffer­ gjør­ ikke ­vaskemidlene­ mer­ effektive. ­Spesialrengjøringsmidler­ inneholder ­ofte­ flere­ og mer­ betenkelige­ kjemikalier­ enn­ de­ tradisjonelle­ vaskemidlene,­ mener ­Klif.­

Jeg har faktisk ­ikke ­brukt­ vaske­midler ­til­ husvask ­på­ mange­ år. ­Varmt­ vann­ og ­mikrofiberkluter gjør­ susen.­­ Det­ er ­imidlertid ­ikke­ alt­ “såpeløst”­ som­ fungerer.­ SIFO­ har ­testet­ vaskenøtter,­ -baller,­ -magneter ­og­ andre­ alternative ­klesvaskemidler.­ De­ vasker ­ikke­ renere ­enn­ vann­ alene, ­i­følge Ingun­ Grimstad­ Klepp.­

Så­ hva ­skal ­vi­ velge?­ Økologisk, ­miljø­merket, ­astma- ­og­ allergimerket­ og ­uten­ parfyme­ reduserer ­uten ­tvil ­påvirkning­en­ på­ både ­miljø­ og­ helse.­­ Synes ­du ­at­ håndklærne ­lukter­ vondt,­ velg ­et økolog­isk­ vaskemiddel­ med ­naturlig­ eterisk ­olje.­ Husk­ at ­disse ­kan ­være­ allergifram­kallende ­selv om­ de­ er ­økologisk­ dyrket.­

Klær­ og sengetøy ­som ­man ­har­ direkte­ på ­huden­ over ­tid,­ kan­ gjerne­ vaskes­ med­ miljø-­ og allergimerkede ­vaskemidler ­uten ­parfymestoffer.­

Men ­jeg­ er­ jo­ ikke­ allergisk,­ sier­ du ­kanskje?­ Dersom­ du ­blir­ utsatt­ for­ mange ­parfymestoffer ­over­ tid,­ som­ de ­fleste­ gjør,­ kan ­du ­bli­ allergisk.­ Dessuten­ finnes­ det ­stadig­ flere­ rundt­ oss­ som­ er ­både ­sensitive­ og­ allergiske,­ det­ er ­fint ­å ­ta ­litt ­hensyn­ til­ dem.­


Kilder og bakgrunnsstoff:

SIFOs Sammenligning av alternative og tøyvaskemidler og ulike tester av vanskemidler.
NIVAs Økotoksikologisk karakterisering av tøyvaskemidler.
Miljøstatus.no (Klima- og forurensingsdirektoratet) om tensider og vaske- og rengjøringsmidler.

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører