Egg

Betegnelsen "frittgående høner" brukes om høner som går fritt, men kun innendørs, i motsetning til økologiske høner som får gå ute så mye de vil. Inne får hønene mulighet til å flakse med vingene, i motsetning til burhøns som ikke har plass til det. De får også sandbade for å pleie fjærdrakten, sove på en vagle, legge egg i et rede, og om natten skal det være mørkt slik at de får hvile. Dyrefôret er selvsagt økologisk.

Annonsører

Samarbeidspartnere