Frukt og grønnsaker

sprøytes ikke med soppmidler eller kjemiske insektmidler, og det er ikke lov å bruke voks og
andre midler til behandling av overflaten. Frukten har et naturlig utseende og man kan trygt bruke skallet av for eksempel sitron i maten. Økologisk frukt inneholder ofte mer antioksidanter fordi frukten må bygge opp sitt eget immunforsvar mot angrep fra skadedyr og sykdommer som forekommer i et naturlig økosystem. I konvensjonell drift bruker man sprøytemidler for å unngå sykdommer og drepe disse skadedyrene.

 

 

I produksjonen av benyttes ikke kunstgjødsel eller sprøytemidler. Siden økologiske grønnsaker gjødsles mindre enn konvensjonelle grønnsaker, tar det litt lengre tid før de modnes. Til gjengjeld inneholder de mindre vann, og man får mer næring per kilo. Flere undersøkelser viser også at økologiske grønnsaker har et høyere innhold av bl.a. vitaminer, mineraler og antioksidanter, i tillegg til fravær av sprøytemiddelrester.

Annonsører

Samarbeidspartnere