Hvordan defineres økologisk?

Her er norsk oversettelse av definisjonen som den internasjonale økologiske organisasjonen IFOAM har blitt enig om på sin verdenskongress i 2008.

Definisjonen bygger på de fire prinsippene for økologisk landbruk, som IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) har vedtatt tidligere. Debio, Oikos, Biologisk-dynamisk Forening og Bioforsk Økologisk har gitt sin tilslutning til den norske oversettelsen.«Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.»

 

Se ellers vanlige spørsmål her og sak om forvirring, begrepsbruk, sertifisering og logoer her

Annonsører

Samarbeidspartnere