Kjøtt

Alle økologiske husdyr skal leve under forhold som stemmer mest mulig med deres naturlige adferd og behov. Derfor skal alle økologiske dyr, til og med griser og høner, få gå ute i frisk luft. Dyrene kan selv velge om de vil være ute eller inne. De får økologisk fôr, som sammen med gode plassforhold både ute og inne, gjør dyrene sunne og gir dem et godt immunforsvar.

Annonsører

Samarbeidspartnere