Mel og brød

Naturlig gjødsel gir rent mel i posen! I stedet for kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, bruker bonden husdyrgjødsel og vekstskifte. Vekstskifte er å variere det som dyrkes på samme åker over tid. Dette gjødsler jorda og gjør det vanskelig for skadedyr, ugress og sopp å få fotfeste. Sprøytemidler og monokultur bryter ned det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet, økologisk jordbruk bygger det opp. Fugler og bier er blant de som trives bedre på økologiske gårder.

Forskning har vist at det forekommer mindre muggsopp og soppgifter i økologisk korn sammenlignet med konvensjonelt korn.  

Annonsører

Samarbeidspartnere