Økologisk landbruk kan fø verden

En av seks i verden er overvektige og vi kaster 1/3 av all maten som produseres, samtidig som 800 millioner er underernærte. Dagens matsystem klarer ikke å fø verden fordi sult i liten grad handler om mengde produsert mat, men om fordeling. De fleste som sulter er fattige på landsbygda og for å redusere sult må vi derfor øke avlinger hos småskalaprodusenter i utviklingsland, noe som best gjøres best med økologiske metoder. FNs miljøvernprogram har sett på hva som ville skjedd om alle skulle dyrke økologisk, og da ville faktisk mengden mat produsert i verden økt, men vi ville fått en annen, og bedre, fordeling på maten. 

Annonsører

Samarbeidspartnere