15 prosent salgsvekst for økologisk

I første halvdel av 2013 har økomat-salget i dagligvarehandelen økt med nesten 15 prosent. – Tallene vitner om at vi i Norge stadig blir mer opptatt av ren, økologisk mat. Dette er gledelige nyheter, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen.Salgsøkning innenfor de fleste matvaregrupper

Det ble omsatt økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen for 657,2 mill. kroner i 1. halvår av 2013, en økning på 14,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. Halvårsrapporten som Statens Landbruksforvaltning (SLF) la fram i går, viser også at det innenfor produktgruppene melk, storfe, svin, egg og grønnsaker har vært økt produksjon og/eller salg.

Grønnsaker øker mest

Det er særlig økologiske grønnsaker som har hatt stor salgsvekst hittil i 2013. Økologiske rotgrønnsaker er den største varegruppen, og her ble det i verdi omsatt for 40 prosent mer i 1. halvdel av 2013 sammenlignet med samme periode året før. Mest populær er gulroten, som utgjorde 97 prosent av salget av økologiske rotgrønnsaker. Det meldes også om stor vekst for økologiske agurker.

Også vekst for øko-melk

Tidligere år har meieriprodukter vært den matvaregruppen som har hatt størst omsetning i verdi, hva gjelder økologiske varer. Selv om grønnsaker nå er den økologiske varegruppen det selges mest av, har også produksjonen av økologisk melk hatt en vekstøkning hittil i 2013, sammenlignet med samme periode i 2012. I tillegg har andelen økologisk av total melkeproduksjon økt, det samme har også den økologiske melkas anvendelsesgrad.

Økt behov for norsk produksjon

Med økt etterspørsel og begrenset tilgang på importerte varer av god kvalitet, særlig når det gjelder frukt og grønt, er det potensiale for å øke den norske produksjonen. Den positive salgsutviklingen i flere sektorer vil trolig stimulere til økt produksjon.

På tross av stor salgsvekst for økologiske matvarer, har produksjonen stagnert. Andelen av totalt jordbruksareal har imidlertid økt. Dette skyldes at det samtidig har vært en nedgang i størrelsen på totalt jordbruksareal.

Alternative salgskanaler

Også salgskanaler utenom dagligvarehandelen melder om økt salg av økologiske varer. Det er særlig storhusholdning og abonnementsordninger som melder om stor salgsvekst.

Her kan du lese hele rapporten.

Annonsører

Samarbeidspartnere