Økodemo gir økt salg

Oikos - Økologisk Norge har siden 2001 gjennomført flere tusen butikkdemonstrasjoner med økologisk mat og slik gitt våre samarbeidspartnere gode resultater. Vi er åpne for nye samarbeid. Trenger din virksomhet et markedsløft?

Flere år med Økodemo i butikk i samarbeid med leverandører og dagligvarekjeder, har gitt gode resultater, og mange av våre samarbeidspartnere opplever en svært positiv markedsutvikling.

Nye samarbeid

Nå er vi åpne for nye samarbeid. Oikos kan gjennomføre demonstrasjoner i store deler av landet. Vi samarbeider med ulike leverandører og jobber gjennom hele året i alle kjedene. Det er mulig å avtale enkelte demonstrasjoner for begrensede tidsrom. Vi kan også hjelpe butikker i forbindelse med kampanjeuker, eller når det skal settes fokus på en spesiell varegruppe eller en produktserie.

Markedsløft

Kjernevirksomheten i prosjektet Økologisk demo i butikk, er å tilby demotjenester til kommersielle samarbeidspartnere. Prosjektet har hele veien fokus på å øke kunnskap om- og engasjement for økologisk mat, som en driver for økt salg. Vi tilbyr også kurs, opplæring og profileringstiltak til dagligvareaktører.

Demo virker

Oikos får gode tilbakemeldinger fra butikkene både når det gjelder personell og gjennomføring av produktdemonstrasjoner. For våre samarbeidsaktører, er butikkdemo et svært effektivt virkemiddel for å styrke salg og stilling i dagligvarebutikkene. Flere rapporter påpeker at skal etterspørselen etter økologiske produkter øke, må forbrukeren bli mer oppmerksom på positive egenskaper ved økologisk mat og matproduksjon. Manglende kunnskap om økologisk mat er en barriere for økt forbruk.

Alle kategorier aktører

Økodemo i butikk samarbeider hovedsakelig med små og mellomstore leverandører av norske økologiske produkter. Gjennom en god variasjon av samarbeidsaktører, har prosjektet fokusert på alle de viktigste kategoriene for norsk økologisk matproduksjon: meieri, kjøtt, frukt og grønt. De siste årene har vi hatt et særskilt fokus på økologisk kjøtt, melk og korn for å øke anvendelsesgraden av- og omsetningen til disse produktkategorien.

Kunnskap gir mersalg

Oikos har siden 2008 kjørt prosjektet Økodemo i butikk, med støtte fra Landbruksdirektoratet. Formålet med prosjektet er å øke salget av økologiske produkter gjennom økt kunnskap om økologisk mat og produksjon, både hos butikkansatte og kunder. Oikos har en stab av erfarne og engasjerte demopersonell, hvor mange har erfaring fra økologisk drift.

Er du interessert i å vite mer om prosjektet eller diskutere mulighetene for økodemo i din butikk, ta snarlig kontakt med:


Cathrine Andersen (prosjektleder)

Telefon: 24 12 41 04 eller 905 51 295

Epost: cathrine@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere