Vårt arbeid med dagligvarebutikkene

Oikos – Økologisk Norge jobber aktivt for å påvirke dagligvarekjedene til å bedre tilbudet av økologisk mat til kundene sine.

Oikos har sett mange utfordringer på produktets vei fra produsent til kunde. Kort fortalt kan vi si at vi har identifisert tre kriterier som er kritiske i forhold til å videreutvikle det økologiske markedet.

  1. Tilgjengelighet: For å bygge opp et marked må kundene ha et visst tilbud av varer som er tilgjengelig over tid (ikke bare sporadisk) og som også dekker et visst produktspekter, dvs relevante produkter for et normalt kosthold (eksempelvis ikke bare tørrvarer, men også ferskvarer). Det finnes en viss vilje til å betale en merpris for økologiske varer, men prisforskjellen må ikke være for stor og varene må være av bra kvalitet.
  2. Synlighet: varene må merkes, profileres og plasseres på en slik måte at de er lett å finne.
  3. Bevissthet: hele verdikjeden må ha større bevissthet rundt økologisk mat. Det gjelder alt fra hvilke varer som skal tilbys og hvordan dette gjøres, argumentene som benyttes i markedsføringen, kunnskapen til butikkansatte og kjennskapen til økologisk mat blant kundene.

Oikos jobber for å hjelpe markedsaktørene med å oppnå alle tre kriterier, gjennom prosjektet Økodemo i butikk, hjelp til opplæring og kursing av ansatte, utvalgs- og pristester og informasjonsarbeid.

Har du en ide til vårt arbeid med dagligvaremarkedet? Ta kontakt med:

Cathrine Andersen, markedsrådgiver

Tlf: 24 12 41 04 / 905 51 295

E-post: cathrine@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere