«Mat med mindre kjemi»

Sprøytemiddelrester, muggsoppgifter, tilsetningsstoffer og tungmetaller – vet du hva maten du spiser inneholder? Ny dansk kampanje gjør det enklere for forbrukerne å unngå uønskede fremmedstoffer i mat og emballasje.

Hjelp til bevisste valg

Hvordan kan vi begrense inntaket av akrylamid fra potet, korn og kaffe? Hvordan unngår vi sprøytemiddelrester? Hvilke produkter inneholder arsen? Hva betyr E-stoffene? Hvorfor bør vi unngå bisphenol A i emballasje?

Svarene finner du i Fødevarestyrelsen i Danmark sin nye guide som skal hjelpe forbrukere å ta bevisste valg for å redusere inntaket av mat med kjemi. Guiden er delt inn etter ulike temaer. Den er oversiktlig og enkel å finne frem i.

Anbefaler økologisk

Det er fullt mulig å begrense mengden uønskede stoffer som vi eksponeres for. Særlig kan vi gjøre noe med de stoffene som følger med maten vi putter i munnen.

Fødevarestyrelsen i Danmark anbefaler forbrukerne å velge økologisk mat for å unngå sprøytemiddelrester og kunstige tilsetningsstoffer. Siden økologisk mat ikke sprøytes med kjemisk-syntetiske sprøytemidler, skal det ikke forekomme sprøytemiddelrester i økologiske produkter.

I 2012 ble det påvist sprøytemiddelrester i over 50 prosent av prøvene tatt av konvensjonell mat. Selv om det er sjelden at grenseverdiene overskrides, er økologisk mat tryggest.

I tillegg er det i økologisk produksjon og foredling et spesielt restriktivt regelverk for bruk av tilsetningsstoffer. I økologisk mat er det tillatt med 47 tilsetningsstoffer, mot 378 i konvensjonell mat.

Også når det gjelder muggsoppgifter i korn, viser det seg at økologisk korn inneholder betydelig mindre enn konvensjonelt korn.

Like aktuell for norske forbrukere

Det er ikke enkelt å være en bevisst forbruker i dag. Slike informative kampanjer som denne gjør det enklere å manøvrere i jungelen av informasjon og produkter.

- Denne guiden er like aktuell for oss norske forbrukere, mener Oikos.

I Norge har Miljødirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking utviklet nettsiden erdetfarlig.no med informasjon om farlige stoffer i forbrukerprodukter.

- Vi kunne likevel ønske oss at norske myndigheter var like tydelige som de danske, sier Kari Tande-Nilsen og Maiken Pollestad Sele i Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere