Er økologisk mat sunnere?

Sunn mat er av vesentlig betydning for god helse, og stadig flere er opptatt av mat med særlig positive helseeffekter. De fleste av oss vet hvilken type mat som er grunnleggende i et sunt kosthold, som grønnsaker, frukt, bær, fisk, fullkorn, nøtter osv. Men er det så enkelt, eller spiller det faktisk en rolle hvordan maten produseres eller behandles?

 

 

 

 

 

Økologisk er et rettsbeskyttet begrep, og kan bare benyttes i markedsføring dersom produktene har en godkjenning av Debio. Økologisk mat er mat som produseres etter et strengt regelverk, Økologiregelverket, både når det kommer til produksjons- og behandlingsmetode og bearbeiding. Matvarene skal beholde mest mulig av sin opprinnelige kvalitet og næringsinnhold. Økologiregelverket bygger på et føre-var-prinsipp, og det er derfor ikke tillatt å bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler, kunstgjødsel, GMO eller kunstig fremstilte tilsetningsstoffer i økologisk matproduksjon.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere