Lettbrus kan føre til depresjon

Personer som drikker mer enn fire bokser lettbrus om dagen kan ha 31 prosent høyere risiko for å få depresjon enn de som ikke drikker lettbrus. Det viser en ny undersøkelse fra USA.

Forskerne studerte forbruket av ulike typer drikker blant 265 000 amerikanere i alderen 50 til 71 år. Etter 10 års deltagelse i studiet kartla forskerne utbredelsen av depresjon. Sjansen var hele  31 prosent høyere hos deltagerne som drakk lettbrus.

- At kunstig søtet drikke ikke er særlig gunstig for helsa er jeg ikke i tvil om, sier ernæringsfysiolog Kari Tande-Nilsen i Oikos - Økologisk Norge. Brus, uansett og det er lettbrus eller vanlig, inneholder ingen næringsstoffer, men i stedet flere ulike tilsetningsstoffer som vi ikke trenger, fortsetter Tande-Nilsen.

Kari T Hansen foto Nadin MartinuzziOgså daglig inntak av vanlig brus viste seg å være linket til depresjon, men risikoen var litt lavere (20 prosent) enn når det gjaldt kunstig søtet drikke. Forskerne mener at sammenhengen mellom inntak av kunstig søtet drikke og depresjon kan skyldes det kunstige søtningsstoffet aspartam, som brukes for å erstatte sukker i lettprodukter. Selv om forskerne justerte for en rekke faktorer som kunne være utslagsgivende for resultatet – kjønn, alder, utdanning, røykevaner, fysisk aktivitet og BMI – er det mulig at andre faktorer kan forklare sammenhengen, som f.eks. familiehistorie.

Forsker Honglei Chen, som ledet studien, sier at selv om disse resultatene er foreløpige og selv om man ikke kjenner de biologiske mekanismene godt nok, samsvarer resultatene med andre forskningsresultater som viser at kunstig søtet drikke kan assosieres med dårlig helse.

Studien er ikke publisert enda, men her kan du lese et sammendrag av funnene.

Aspartam har for øvrig det siste året vært gjennom en ny risikovurdering utført av de europeiske matmyndighetene, EFSA. Konklusjonen i rapporten fra EFSA er at det ikke er noen helserisiko forbundet med inntak av aspartam, så lenge inntaket ikke overstiger de satte grenseverdiene for akseptabelt daglig inntak (ADI). Flere forskere er imidlertid uenige i denne konklusjonen. Aspartam-rapporten er nå ute på høring og den endelige konklusjonen skal foreligge i mai

Økologisk mat inneholder aldri aspartam eller andre kunstige tilsetningstoffer.

Bilde: Ernæringsfysiolog Kari Tande-Nilsen. Foto: Nadin Martinuzzi

Annonsører

Samarbeidspartnere