Mer antioksidanter i økologiske tomater

En ny studie fra Universitetet i Barcelona, Spania, viser at økologiske tomater inneholder mer av antioksidantene polyfenoler enn konvensjonelle tomater. - Det er bra at det kommer mer forskning på sammenligning av økologisk og konvensjonell mat, sier Maiken P. Sele i Oikos . - Vi tror at det kan være handlingsutløsende, flere får med seg at økologisk mat er bedre både miljømessig og helsemessig, sier Sele.

Universitetet i Barcelonas forskergruppe har tidligere forsket på forskjeller mellom konvensjonnell og økologisk ketchup og tomatjuice. De fant også da at de økologiske versjonene inneholdt mer polyfenoler. Lederen for forskningen, Rosa M. Lamuela, poengterer at det i ketchup og tomatjuice er lavere nivåer av polyfenoler på grunn av behandlinger i produksjonsprosessen. De ville derfor sjekke om forskjellene kom fra råvarene og ikke var et resultat av teknologien brukt i produksjonsprosesser.

 

Beskytter oss mot vanlige sykdommer

Polyfenoler er antioksidanter som finnes i mange ulike grønnsaker og er påvist å ha positiv helseeffekt for mennesker. Disse antioksidantene reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer og degenerative sykdommer (f.eks. alzheimers, slitasjegikt og osteoporose), samt noen former for kreft. Forskergruppen har brukt en metode som gjorde at de kunne identifisere 34 forskjellige polyfenoler i tomater. Lamuela sier at det er helsefordeler ved å få i seg polyfenoler gjennom mat. Tomater inneholder mange gunstige næringsstoffer som man ikke får i seg om man tar kosttilskudd, hevder hun.

 

Bruk av kunstgjødsel negativt for innhold av antioksidanter

Forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle tomater kan forklares ved gjødslingen. I økologisk dyrking brukes ikke kunstgjødsel, hvilket medfører at plantene aktiverer deres eget immunforsvar. Dette øker nivåene av alle antioksidanter, forklarer Anna Vallverdú Queralt, forfatteren av den første rapporten. - Dess mer stress plantene utsettes for, jo mer antioksidanter produserer de, sier Lamuela. Dette aspektet har også blitt poengtert tidligere av professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Gerd Holmboe-Ottesen.

 

tomater i drivhus 

Mer forskning

Forskere hevder at flere kliniske studier trengs for å kunne være sikre på at økologiske produkter er bedre for helsen vår enn konvensjonelle. Lamuela ønsker å gjennomføre en sammenlignende studie med mennesker som spiser økologiske og konvensjonelle tomater.

 

Se omtale av studien i Science Daily

Se annen sak om økologisk mat og næringsinnhold

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere