Mindre risiko for overvekt blant øko-forbrukere

Overvekt og fedme er mindre vanlig blant kvinner og menn som spiser økologisk mat. Det viser en ny og omfattende fransk studie. Den viser også at øko-forbrukere ser ut til å ha et kosthold mer i tråd med offentlige anbefalinger for et sunt og bærekraftig kosthold.

Blant kvinnene var 14 prosent av de som jevnlig spiser økologisk mat overvektige, sammenlignet med 19 prosent blant de som ikke spiser økologisk mat. Forekomsten av fedme var henholdsvis 5,3 prosent blant øko-forbrukerne og 9 prosent blant de som ikke spiser økologisk. Risikoen for å utvikle overvekt var 28 prosent lavere og risikoen for fedme 41 prosent lavere i gruppen som regelmessig spiser økologisk mat.

Blant mennene var 25 prosent av de som regelmessig spiser økologisk mat overvektige, sammenlignet med 35 prosent blant de som ikke spiser økologisk mat. Resultatene viste at 4,3 prosent av øko-forbrukerne hadde fedme, i motsetning til 10 prosent blant de som ikke spiser økologisk mat. Risikoen for å utvikle overvekt var dermed 27 prosent lavere og risikoen for fedme 57 prosent lavere i gruppen som jevnlig spiser økologisk mat.

Resultatene står seg, selv etter at forskerne har tatt hensyn til konfunderende faktorer som alder, inntekt, utdanning og fysisk aktivitet.

Omfattende studie

Resultatene kommer fra den nettbaserte kohortstudien "Nutrinet-Santé" i Frankrike der omtrent 54.000 voksne deltok.

Deltakernes holdninger til og konsum av økologisk mat ble kartlagt ved hjelp av spørreskjemaer. Med bakgrunn i hvor ofte deltakerne velger økologiske varianter innen 18 ulike matkategorier (inkludert økologiske tekstiler og kosmetikk) ble de delt inn i ulike grupper.

Øko-forbrukere har et sunnere kosthold

Gruppen "deltakere som ofte spiser økologisk" skiller seg fra referansegruppen på flere områder. For eksempel spiser disse deltakerne i gjennomsnitt mer vegetabilsk mat, mindre prosessert mat, drikker mindre brus og alkohol. Kostholdet deres følger også kostholdsanbefalingene i større grad enn deltakerne i de andre gruppene. De har i gjennomsnitt høyere utdanning og er mer fysisk aktive. Også når forskerne tar hensyn til alder og inntekt finner de at det er en sammenheng mellom et økologisk kosthold og lavere risiko for å utvikle overvekt og fedme.

Resultater fra den norske mor og barn-studien (MoBa) har også rapportert om lignende resultater. Gravide norske kvinner med et jevnlig inntak av økologisk mat, hadde et kosthold mest i tråd med offentlige anbefalinger for et sunt og bærekraftig kosthold.

- Vi vet fra før at de som har et økologisk basert kosthold ofte spiser sunnere, og blant annet har et høyere inntak av frukt og grønt. At de økologiske forbrukerne også kan ha mindre risiko for å utvikle overvekt eller fedme er imidlertid mindre kjent, men veldig spennende resultater, sier ernæringsfysiolog i Oikos – Økologisk Norge, Kari Tande-Nilsen.

Sprøytemidler knyttes til overvekt

Forskerne bak studien vurderer muligheten for at eksponering for sprøytemiddelrester i mat kan være en årsak til høyere risiko for å utvikle overvekt og fedme. Forskerne støtter seg her på tidligere forskning som har sett at sprøytemidler kan medføre økt risiko for overvekt. På dette området er det behov for mer forskning.

Deltakerne skal følges opp videre, og studien skal etter planen pågå i ti år. Studien er støttet av det franske helsedepartementet, og flere forskningsinstitusjoner.


Les også Sunnere kosthold med økologisk mat?


Kilder overvekt og sprøytemidler:

Dirinck E, Jorens PG, Covaci A, Geens T, Roosens L, et al. (2011) Obesity and persistent organic pollutants: possible obesogenic effect of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls. Obesity (Silver Spring) 19: 709–714. doi: 10.1038/oby.2010.133.

Thayer KA, Heindel JJ, Bucher JR, Gallo MA (2012) Role of environmental chemicals in diabetes and obesity: a National Toxicology Program workshop review. Environ Health Perspect 120: 779–789. doi: 10.1289/ehp.1104597.

Lee DH, Steffes MW, Sjodin A, Jones RS, Needham LL, et al. (2011) Low dose organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls predict obesity, dyslipidemia, and insulin resistance among people free of diabetes. PLoS One 6: e15977. doi: 10.1371/journal.pone.0015977.

Annonsører

Samarbeidspartnere