Mer av det sunne

Ny forskning viser at økologisk mat har et høyere innhold av antioksidanter/polyfenoler og omega-3-fettsyrer.


Det har vært gjennomført en rekke sammenligninger av næringsinnholdet i økologisk og ikke-økologisk mat.  Den siste systematiske gjennomgangen av næringsinnholdet i plantebasert mat ble publisert i 2014.

Mer sunne næringsstoffer i økologisk mat
Forfatterne av studien konkluderte med at økologisk mat inneholder mer polyfenoler («antioksidanter»), mindre kadmium og at det er en tendens til høyere innhold av enkelte mineraler som det inntas for lite av i befolkningen.

Mer gunstige fettsyrer og vitamin E i økologiske animalske produkter
I kjøttprodukter har man målt høyere innhold av gunstige fettsyrer, som omega-3 og CLA, i tillegg til høyere nivå av vitamin E.   Les mer om melk. Økologisk laks har et høyere innhold av omega-3, i følge en undersøkelse utført av Nofima.

Sannsynlig helseeffekt
Hvilken samlet helsemessig effekt fraværet av de negative stoffene og innholdet av de positive stoffene kan ha å si for mennesker, er fortsatt noe uklart, men professor i medisin, Gerd Holmboe-Ottesen og overlege Berit Nordstrand, er begge tydelige på at de mener det er stor sannsynlighet for at økologisk produsert mat er sunnere. Det er konstatert gjennom flere studier at de som spiser økologisk mat har radikalt lavere nivåer at sprøytemiddelrester i urinen og høyere forekomster av polyfenoler.

Mindre risiko
Nylig publiserte studier fra Folkehelseinstituttet viser at de som velger økologisk mat også har mindre risiko for svangerskapsforgiftning og at de har mindre risiko for å få sønner med hypospadi.
En annen nylig publisert studie fant en sammenheng mellom redusert fruktbarhet og inntak av matvarer med mye sprøytemiddelrester. I denne studien analyserte forskerne kostholdet hos deltakerne ut fra det gjennomsnittlige innholdet av sprøytemidler i ulike typer konvensjonelle matvarer. Det ble ikke gjort noe skille mellom økologisk og ikke-økologisk kosthold eller andre livsstilsfaktorer. Dermed er det mer sannsynlig at det er en ren sprøytemiddel-effekt som kan forklare resultatene.
Økologisk mat inneholder ikke rester av sprøytemidler.

Kilder og nyttige artikler:
Baranski et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. Br J Nutr. 2014 Sep 14;112(5):794-811.

Daley CA et al. A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef. Nutr J. 2010; 9: 10.

Holmboe-Ottesen G. "Bedre helse med økologisk mat?" Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 11, 2004; 124:1529 – 31

Lindseth & Nilsen. Sprøytemidler i mat er en helsefare. Aftenposten 2013.

Nielsen JH & Lund-Nielsen T. Higher antioxidant content in organic milk than in conventional milk due to feeding strategy. DARCOFenews . Newsletter from Danish Research Centre for Organic Farming, 2004; 3.

Olsson ME et al. Antioxidant levels and inhibition of cancer and cell proliferation in vitro by extracts from organically and conventionally cultivated strawberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2006; 54: 1248-55.

Prandini A et al. Conjugated linoleic acid (CLA) and fatty acid composition of milk, curd and Grana Padano cheese in conventional and organic farming systems. J Dairy Res. 2009 Aug;76(3):278-82.

Tekst: Inge Lindseth
Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere