Økologisk mat kan gi halvert sannsynlighet for misdannelse

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi), sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat, skriver Folkehelseinstituttet.

En ny studie fra Folkehelseinstituttets Mor og barn-undersøkelse (MoBa) ble nylig publisert i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Resultatene viser at mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få barn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de aldri eller sjelden spiste økologisk mat.

Hypospadi er navnet på en misdannelse der urinrørsåpningen hos gutter ikke munner ut helt på tuppen av penis. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Økologiske grønnsaker viktigst
Resultatene peker mot økologiske grønnsaker som den av de seks økologiske matvaregruppene av størst betydning for funnet. Analysene tar hensyn til ulike bakgrunnsfaktorer hos mødrene, slik som alder, øvrig kosthold, utdannelsesnivå, inntekt og om fosteret hadde vokst normalt.-

- Det er veldig spennende at denne studien viser redusert forekomst av hypospadi når mødrene har spist økologisk mat, sier seniorrådgiver og medforfatter, Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

Resultatene må likevel tolkes med stor varsomhet fordi det kan være andre forskjeller knyttet til bruk av økologisk mat som spiller en rolle og fordi det var et lavt antall barn med hypospadi i studien.

Påvist for første gang
Dette er første gang en slik sammenheng har blitt påvist i en befolkningsundersøkelse og det er påkrevd at funnet etterprøves i andre studier. Det er bare store befolkningsundersøkelser som Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som gjør det mulig å studere årsaker til sjeldne misdannelser.

Undersøkelsen omfatter 35 107 mødre som deltok i MoBa i årene 2002 til 2008, svarte på seks spørsmål om bruk av økologisk mat i svangerskapet og senere fødte guttebarn. Blant barn av disse mødrene fikk 74 (0.2%) diagnosen hypospadi rett etter fødselen.Det var 52 (0.3%) tilfeller av hypospadi blant barn av mødre som spiste økologisk mat "aldri" eller "sjelden" og 22 (0.1%) tilfeller blant mødre som spiste økologisk mat "av og til", "ofte" eller "for det meste".

Ukjente årsaker
Årsaken til hypospadi er for det meste ukjent. Morkakens funksjon har betydning. Andre mulige årsaker kan være genetiske eller hormonelle påvirkninger. Det har vært undersøkt mulige sammenhenger med en rekke andre faktorer, blant annet miljøgifter som sprøytemidler fra jordbruket, men uten at det er påvist noen klare sammenhenger.

Denne studien gir ikke svar på hvorfor de mødrene som spiste økologisk mat, og spesielt økologiske grønnsaker, hadde lavere sannsynlighet for å få gutter med misdannelsen hypospadi. I artikkelen legges det frem mulige forklaringer, blant annet at det både i Norge og andre land er påvist lavere innhold av plantevernmiddelrester i økologisk enn i konvensjonell dyrket mat. At dette kan påvirke risikoen er imidlertid kun en av flere hypoteser.

Mulig tilleggseffekt ved å velge økologisk
Et kosthold med daglig inntak av grønnsaker og frukt er anbefalt for alle gravide kvinner, og denne studien tyder på at det kanskje er positive tilleggseffekter av å velge økologisk dyrkede grønnsaker.

- Resultatet er spennende, men må tolkes med forsiktighet, sier Helle Margrete Meltzer, en av forfatterne og forskningssjef ved Divisjon for miljømedisin på Folkehelseinstituttet. Jon Magne Holten er enig med Meltzer. - Siden dette er en enkeltstudie, ser vi fram til mer forskning på sammenhengen mellom økologisk mat og helse, avslutter Holten.

Også færre tilfeller av svangerskapsforgiftning
Folkehelseinstituttet publiserte i september 2014 en annen studie fra MoBa-undersøkelsen, som viste at de som ofte spiste økologisk dyrkede grønnsaker hadde 21 prosent lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning, enn dem som sjelden eller aldri spiste økologisk dyrkede grønnsaker.

Les studien i Environmental Health Perspectives

L
es også:

Studie: Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning. I denne artikkelen finnes også referanser til to tidligere publikasjoner om økologisk mat fra MoBa-undersøkelsen.

Studie: Økologisk mat i svangerskapet


Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet og inngår i et doktorgradsprosjekt som har som mål å undersøke om det å velge økologisk produsert mat i svangerskapet er forbundet med helsen til mor og/eller barn.

Tekst: Folkehelseinstituttet/ Maiken Pollestad Sele
Foto: Shutterstock

Annonsører

Samarbeidspartnere