Kan man smake forskjell?

Smaksforskjeller lar seg vanskelig dokumentere, men mange synes likevel økologisk mat smaker bedre enn konvensjonell mat. Om dette er tilfelle, må du nesten avgjøre selv. Økologisk mat smaker i alle fall bedre for samvittigheten.

 

Smak er subjektivt, dvs. at vi alle opplever smak på vår egen måte og har våre egne preferanser. Smaken på både konvensjonell og økologisk frukt og grønnsaker påvirkes av mange elementer, slik som jordsmonn, mye eller lite sol/regn/vind, smakskvaliteten til sorten som dyrkes, behandling etter høsting etc. Smaken på animalske produkter påvirkes blant annet av hva slags fôr dyrene har spist, for eksempel gjennom hva slags fettsammensetning fôret gir. Er det snakk om bearbeidede produkter, påvirkes selvsagt smaken av hvordan råvarene er bearbeidet og hva som er tilsatt av både krydder og tilsetningsstoffer.
Smaker bedre viser undersøkelser.

Selv om det er mange faktorer som spiller inn, er det mange som mener at økologiske produkter smaker bedre. I en forbrukerundersøkelse i Storbritannia svarte 72 % at de kjøper økologisk frukt og grønt fordi det smaker bedre, og 71 % svarte det samme for kjøtt. The Nielsen Company har også gjennomført undersøkelser i flere land som viser det samme, en av grunnene til at folk kjøper økologisk er fordi de opplever at det smaker bedre. Slike smaksforskjeller kan komme av mange ulike grunner:

  • at man kanskje bruker andre sorter,
  • har lengre modningstid,
  • andre vekstmedium (eksempelvis levende vekstmedium slik som jord og torv/kompost og ikke døde vekstmedium slik som steinull),
  • at økologisk plantekost kan inneholde mindre vann og mer tørrstoff,
  • at økologiske animalske produkter kan ha en gunstigere fettsyresammensetning etc.

En ting er i alle fall sikkert, tanken på reduserte miljøbelastninger og bedre dyrevelferd gir ingen bismak.

Annonsører

Samarbeidspartnere