Rester av sprøytemidler i svenske epler

Nye stikkprøver av svenske konvensjonelle epler viste at 86 prosent av prøvene inneholdt rester av sprøytemidler. Alle de økologiske prøvene var helt fri for giftrester.

Ni av ti importepler og mer enn åtte av ti svenskproduserte epler inneholdt rester av ett eller flere sprøytemidler. Dette viste en test av frukt som var til salgs i de svenske dagligvarebutikkene. Naturskyddsföreningen publiserte resultatene denne uka.

Også i svenske epler

- Stikkprøvetesten vil antakelig overraske mange forbrukere, tror Naturskyddsföreningen. – Vi svensker elsker epler og spiser 13 kilo hver i året, skriver de i sin omtale av saken. - Men få forbrukere er klar over at også svenske epler som selges i butikkene nå om høsten, er blitt sprøytet flere ganger og med flere ulike kjemisksyntetiske sprøytemidler.

Forbudte stoffer

Naturskyddsföreningen presenterer også tidligere upubliserte testresultater fra Livsmedelsverket, det svenske Mattilsynet. Disse testene viste at det i importerte konvensjonelle epler også fantes rester av kjemiske sprøytemidler som er forbudte å bruke i Sverige. Dette dreide seg om stoffer som både er giftige for vannlevende dyr og mistenkes for å være hormonforstyrrende.

Økoeplene var rene

Naturskyddsföreningen testet både svenske økologiske epler og importerte økologiske epler fra Tyskland og Italia. Ingen av de testede økologiske eplene hadde spor av sprøytemiddelrester.

Ikke akutt farlig

Totalt fant man 41 ulike sprøytemiddelrester i de konvensjonelle eplene. I 15 prosent av de importerte eplene fant man to kreftfremkallende stoffer, folpet og kaptan. Dette er stoffer som er forbudt å bruke i svensk fruktdyrking.
Naturskyddsföreningen understreker at det ikke er akutt farlig å spise frukten, men anbefaler økologisk frukt som førstevalg og at man i neste omgang heller bør velge svensk frukt framfor importerte konvensjonelle epler.

I Sverige finnes det et 20-tall KRAV-godkjente epleprodusenter.

Det er det svenske mattilsynet, Livsmedelsverket, som sammen med Naturskyddsföreningen har gjennomført testene.

Kilde: Naturskyddsföreningen

Annonsører

Samarbeidspartnere