Sprøytemidler

En av de største forskjellene mellom økologisk og konvensjonell matproduksjon, er at det i økologisk matproduksjon ikke benyttes kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Hvilken helseeffekt bruk av sprøytemidler og inntak av sprøytemiddelrester har, er ikke godt nok dokumentert. Men av den dokumentasjonen som foreligger kommer det frem at sprøytemidler kan føre til negative helseeffekter, både for bonden, forbrukeren og miljøet.

 

Bruk av sprøytemidler og helseeffekter

En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viste at norske potetbønder hadde økt risiko for å få barn med ryggmargsbrokk eller andre misdannelser, grunnet bruk av sprøytemiddelet Mancozeb mot tørråte i potet. Forskning har også vist at risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom øker dersom man eksponeres for sprøytemidler. Man har også funnet en sammenheng mellom foreldres bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og økt risiko for at barna utvikler kreft de første leveårene (Presidentens Kreftpanel (PCP) i USA, 2010; Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)). I tillegg har forskere ved Danmarks tekniske universitet funnet misdannelser på rotters avkom etter å ha blitt utsatt for lave doser av tre ulike kjemikalier, hvorav to var sprøytemidler.

 

Sprøytemiddelrester i mat

For å gi et tydeligere bilde på bruken av sprøytemidler i Norge, kan det nevnes av norske epler sprøytes med gift gjennomsnittlig syv ganger på en sesong, jordbær og gulrøtter seks ganger. Sammenlignet med omsetning testes økologisk mat ti ganger oftere for sprøytemiddelrester enn konvensjonell mat. Bruk av sprøytemidler gjenspeiler innholdet av sprøytemiddelrester i mat. Mens det i konvensjonell frukt og grønt blir funnet rester i over halvparten av alle prøvene, ble det i 2008 funnet sprøytemiddelrester i kun to prøver på økologisk frukt og grønt av totalt over 150 prøver. Begge prøvene var langt under grensenivået satt for konvensjonell mat, men dog et brudd på økologiforskriften og tiltak i forhold til dette ble iverksatt.

Det er regler for hvor mye sprøytemiddelrester som er tillatt i mat, men disse grenseverdiene er omdiskuterte. I en rapport fra den amerikanske presidentens kreftpanelkritiseres grenseverdiene av helsefagfolk for å være både utilstrekkelige og svært påvirket av industrien. Grenseverdiene tar utgangspunkt i enkeltstoffers effekt på helsa, men tar ikke hensyn til i hvilken grad inntak av flere ulike stoffer påvirker helsa, den såkalte cocktail-effekten.  Fortsatt er det behov for mer forskning for å få bredere kunnskap om hvordan sprøytemidler påvirker helsa.

Barn kan være mer utsatt for sprøytemiddelrestenes påvirkning på helsa. I forhold til kroppsvekt spiser og drikker barn mer enn voksne, noe som kan øke deres eksponering for sprøytemidler i mat og vann. Heller ikke alle organer og biologiske funksjoner er like godt utviklet hos barn som hos voksne, i tillegg til at barns evne til å kvitte seg med giftstoffer er dårligere.

 

 

Kilder og interessante artikler:

Kamel F, Tanner CM, Umbach DM. Pesticide exposure and self-reported Parkinson’s disease in the agricultural health study. American Journal of Epidemiology 2007; 165: 364-74.

Metzdorff SB, Dalgaard M, Christiansen S. Dysgenesis and histological changes of genitals and perturbations of gene expression in male rats after in utero exposure to antiandrogen mixtures. Toxicological Sciences 2008; 98: 87-98.

Nordby KC, Andersen A, Irgens LM mfl. Indicators of mancozeb exposure in relation to thyroid cancer and neural tube defects in farmers' families. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2005; 31: 89-96.

President’s Cancer Panel. Reducing environmental cancer risk – what we can do now. 2008-2009 Annual Report. Bethesda, MD: US. Department of Health and Human Services/National Institutes of Health/National Cancer Institute, 2010 (http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualreports/pcp08-09rpt/PCP_Report_08-09_508.pdf).

Tanner CM, Ross GW, Jewell SA. Occupation and risk of parkinsonism: a multicenter case-control study. Archives of Neurology 2009; 66: 1106-13.

"Kjemiske sprøytemidler - verre enn sitt rykte?" Grete Lene Serikstad, NORSØK http://www.agropub.no/index.gan?id=2300&subid=0

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere