15 prosent økomat er “ikke no´ problem”

  Aurskog-Høland kommune har i en årrekke satset på økologisk mat. 2011 ble vendepunktet for kommunen. Da ble påstanden om at det var så vanskelig å nå målet om minst 15 % økologisk matandel i kommunale virksomheter avkreftet.

  Kroneksempelet er Flatbyjordet barnehage. Barnehagen mener at det ikke er “no´ problem” å severe godt over 20 % økologisk mat til ungene, selv ikke innenfor dagens stramme økonomiske rammer. I tillegg er maten god og basert på råvarenes naturlige smaker.

   

  Et av tiltaka i Økomatprosjektet i kommunen er å lage filmsnutter om hvordan det satses på økomat. Filmen “Økologisk mat i kommunale barnehager i Aurskog-Høland” viser mer om hvorfor og hvordan Flatbyjordet barnehage tenker og jobber i forhold til økologisk og sunn mat.

   

  Se økomatfilmen fra Aurskog-Høland kommune og Flatbyjordet barnehage her:  Etablering av miljøledelse gjennom Miljøfyrtårn-ordningen, vært det viktigste verktøyet for å sette miljømål og -tiltak i system og dermed ruste virksomhetene til å nå miljømålene kommunen er satt.  Miljømål og -tiltak henger også sammen med mål og tiltak knytta til mat (både økologisk mat, sunn mat og lokalprodusert mat), folkehelse og miljøforvaltning generelt.

   

  For å nå hovedmålene er det viktig at kompetansen er på riktig nivå, og at man har et nettverk av samarbeidspartnere. Aurskog-Høland kommune har i 2011 gjennomført flere ulike kurs og temakvelder. Utover kursing, har Økomat-prosjektet hatt individuell oppfølging av både landbruksprodusenter og kommunalt ansatte.

   

  Les mer om veiledningstilbud og økologisk mat på ØQ sine sider.

   

  Status for forbruket (innkjøp) av økologisk mat i Aurskog-Høland kommune er som følger:

  Flatbyjordet barnehage (Miljøfyrtårn):

  18,6 %

  Huskestua (en skoleavdeling):

  15,8 %

  Haneborg SFO:   

  4,4 %

  Sentralkjøkkenet

  0,5 %

   

  Når det offentlige forbruket av økologisk mat øker, både i Aurskog-Høland kommune og i andre virksomheter, vil dette vise landbruket at det er en betydelig etterspørsel. Dette vil igjen føre til økt produksjon av økologisk mat. At Aurskog-Høland kommune de siste årene har fokusert på eget innkjøp av økologisk mat, er for å gå foran som et godt eksempel og få opp etterspørselen.

   

  For mer utfyllende og detaljert rapport, se fullstendig rapport fra prosjektet.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere