Savorys helhetstanke

20.08.2014

For å bremse de dramatisk klimaendringene må jordsmonnets evne til å oppta vann, næring og karbon bedres, særlig der det er ørkenspredning. Det som kan redde oss fra klimakatastrofe er gressetende husdyr, mener Allan Savory som la fram sitt budskap i Oslo i mai.

I noen miljøer er Allan Savory (78) en guru, andre er skeptiske til ideene hans. Men erfaringene har gjort ham stadige sikrer i sin sak. I løpet av sin levetid har han observert hvilke dramatiske endringer som er skjedd med jordkloden, og de siste 30 årene har han viet sitt liv til å finne løsninger på problemene. Han er ikke redd for å innrømme at én gang tok grundig feil.

Det var som forvalter av nasjonalparker i Zimbabwe at Allan Savory i 1968 skulle stå for det han nå karakteriserer som en feil "som jeg må bære med meg i graven". Etter at opprinnelige gjeterfolk var blitt forflyttet til andre områder, anbefalte Savory nedskyting av 40 000 elefanter. Avgjørelsen var fattet på bakgrunn av hva den tidens biologer mente var et riktig virkemiddel mot en hurtig degradering av jord, og skade på økosystemene. Etter nedslaktingen konstaterte imidlertid biologen Savory at problemene bare økte. Senere forsøk viste at hvis de derimot innføre flokker av gressetere, og ikke minst tilbakeførte gjeterfolk, stabiliserte økosystemene seg igjen.

Allan Savory er født i 1935 i apartheidrepublikken Sør-Rhodesia, nå Zimbabwe, etter frigjøringen fra Storbritannia i 1965. Etter biologutdannelse, en militær karriere og deretter som sentral person i opprettelsen av nasjonalparker, var Savory den ledende kraften i opposisjonen mot Ian Smith og hans rasistiske styre. Om sin tid som militær speider, hvor hovedmålet var å spore opp motstandsbevegelsens geriljasoldater, uttalte han i 1973 at "dersom jeg hadde vært født som svart rhodesier, ville jeg vært geriljasoldat selv". Denne uttalelsen var svært kontroversiell, og noen år senere reiste han i frivillig eksil til USA. Det var her han skulle formulere begrepene Holistic management og Holistic planned grazing, ”helhetlig beitdrift” på norsk.

Fra sitt eksil etablerte Allan Savory på 1980-tallet en forskningsorganisasjon; Savory Institute. Her tilbys kompetanse i holistic management, som svært enkelt går ut på at beitende husdyr røktes på en måte som etterligner de ville planteeternes bevegelsesmønstre.
Når dyrs ekskrementer dominerer bakken, lenge før vegetasjonen tar skade av beitingen, vil flokkene instinktivt gå videre. På samme måte bør husdyrhold drives slik at dyrene planmessig flyttes rundt til stadig ny og næringsrik føde. Da får vegetasjonen anledning til å rekonstituere seg raskere, mikrolivet får bedre vilkår, jordsmonnet bedrer evnen til å holde på vann, og dyrene får bedre føde. Allan Savory kan dokumenterer dramatiske forbedringer av de forskjelligste økosystemer på alle kontinenter der beitedyr ferdes etter slike prinsipper.

I et TED-foredrag, februar 2013, forteller Savory at ved å bruke beitende husdyr til å tilbakestille økologisk skadede områder til fruktbare, vil gi en karbonfangst som er formidabel. Ja, faktisk mener han at det vil kunne sette oss tilbake til før-industriell tid når det gjelder utslipp av CO2 i atmosfæren. Og samtidig produserer vi mat.
Hypotesen har sine kritikere, men i følge ny forskning er det mye som tyder på at Savory er på rett spor. For de som hørte på denne radikale og dedikerte akademikeren denne vårdagen i Oslo, virket Savorys avsluttende formaning innlysende: – Vi må få husdyrene våre ut av fjøset, og over på gressrike enger. Slik kan vi redde vår sivilisasjon.

Bildet: Anders Lerberg Kopstad (t.v.) er en av de første i Norden til å både praktisere og undervise
i Allan Savorys Holistic Management. Her fra Savorys besøk i Oslo der begge holdt innlegg på Litteraturhuset om hvordan beitedyr kan være veien ut av klimakrisen, samtidig som vi har
kontroll på både økonomi og matsikkerhet.


Interessant lenker:

savoryinstitute.com

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/19

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører