Vi deler mat online

15.06.2016

Verden er sammenkoblet i et gigantisk virtuelt nettverk som forandrer vår måte å lære, tenke og handle på. ...

Feminine verdier i en grådig økonomi

27.05.2014

Vi står overfor enorme utfordringer i vår verden, men har problemer med å fatte alvoret. Iulie Aslaksen, økonom og ...

Velstand og livskvalitet

22.11.2013

Der tradisjonell økonomi fokuserer på betydningen av å konkurranseutsette flest mulige produkter og bransjer for å ...

En ny økonomisk tanke

08.06.2012

Interessen for å tenke nytt innen økonomi øker. I 1989 ble faget økologisk økonomi etablert som akademisk disiplin ved ...

Samarbeidspartnere

Annonsører