27.11.2014

Stort engasjement for økt plantemangfold i landbruket

Plantemangfoldet i landbruket er kraftig redusert. Så mye som 75 prosent av mangfoldet som fantes rundt år 1900 er nå borte. Det er et stort behov for å bygge opp igjen et plantemangfold som er tilpasset lokale forhold og økologisk produksjon. Oikos- Økologisk Norge arrangerte nylig et seminar for å utvikle nye korn- og grønnsakssorter i Norge.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Magasinet Ren Mat

Annonsører

Samarbeidspartnere