24.11.2014

Mye positivt i budsjettforliket

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) får verdifull støtte, det blir økt landbruksforskning og partiene har foreslått å fjerne kuttene til organisasjonene som får støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Det er mange positive signaler, selv om det er for tidlig å si hva utfallet vil bli.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Magasinet Ren Mat

Annonsører

Samarbeidspartnere