20.05.2016

Stortinget vil ha ny strategi for økologisk landbruk

En ny handlingsplan må til om Stortinget skal nå målene om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Dette slår Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fast. Komitéen har behandlet Riksrevisjonens gjennomgang av myndighetenes arbeid på økologi-området.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere