31.08.2016

Østfoldbønder med økomelk på helt egendyrket fôr

Engasjerte økomelkebønder i Østfold har dratt i gang et viktig pionerprosjekt: Nå skal om lag ni millioner liter økologisk melk produseres på nesten 100 prosent norske råvarer. TINE og Felleskjøpet er med.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere