03.09.2015

Andelslandbruk del 7: Jordvern

Den som selv har fingrene i jorda og får smaken på jord-ferske grønnsaker, vil lettere forstå hvilken enorm verdi matjorda har. Andelslandbruk er derfor en god strategi for å styrke jordvernet.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere