19.10.2016

Edvard Vogt – minneord

Stifteren av organisasjonen som banet vei for Oikos – Økologisk Norge er død. Edvard Vogt tok i 1971 initiativet til organisasjonen Alternativt Jordbruk og senere til Jordsøkjarsambandet, som siden ble Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL). Han var en viktig drivkraft og inspirator for økologisk landbruk, skriver Vidar-Rune Synnevåg i dette minneordet på vegne av Oikos – Økologisk Norge.

Les mer

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere