Mot et bærekraftig matsystem med økologisk landbruk

27.02.2013
Worldwatch Institute har gitt ut en ny rapport om veksten i økologisk landbruk globalt og hvordan det påvirker matsikkerhet og miljø.

Tredoblet vekst

Siden 1999 har det globale økologiske arealet tredoblet seg til 37 millioner hektar, ifølge ny forskning fra Worldwatch Institute. Regionene med størst sertifisert økologisk areal er Oseania med 12,1 mill hektar, Europa med 10 mill hektar og Latin-Amerika med 8,4 mill hektar, skriver forfatterne.

Bedre ved tørke

Selv om økologisk landbruk kan ha lavere avlinger på jord som nylig har blitt brukt til konvensjonelt landbruk, så kan økologisk utkonkurrere konvensjonelle metoder når jorden har vært drevet økologisk over lengre tid. Særlig gjelder dette i tørkepreioder, sier Reynolds som er forsker i Worldwatch sitt mat- og landbruksprogram. Konvensjonelle landbruksmetoder er ofte dårlige for miljøet både på kort og lang sikt gjennom jorderosjon, overdrevet vannforbruk, og tap av biologisk mangfold, sier Reynolds.

– Vi ser at dette er tilfellet gjennom vårt arbeid i Zambia, sier seniorrådgiver Maiken Sele i Oikos - Økologisk Norge. De bøndene som har drevet økologisk i noen år er mindre utsatte for problemer med avlinger på grunn av tørke, og det er veldig viktig for dem, sier hun.

Stort potensial i økologisk landbruk

Økologisk landbruk har potensial til å bidra til bærekraftig matsikkerhet gjennom å forbedre næringsinntak og opprettholde livsgrunnlaget på landsbygda. I gjennomsnitt er det 30 prosent høyere biologisk mangfold på økologiske gårder sammenlignet med konvensjonelle, inkludert fugler, insekter og planter. Dette sammen med vekstskifte, jorddekke og bevaring av trær og busker på gården, gjør matproduksjonen mindre sårbar for mer ekstremt vær.

Les mer om rapporten hos Worldwatch institute, blant annet om hvilke land som har mest sertifisert økologisk areal og om økt eksport av økologiske produkter fra India.

Annonsører

Samarbeidspartnere