Ny, økologisk forskningsstrategi

28.02.2013
Økende økologisk produksjon og forbruk krever ny kunnskap og innovative løsninger, det skriver SLU, EPOK – senter for økologisk produksjon og forbruk i forordet i rapporten som skal stake ut veien for videre forskning innen økologisk produksjon og forbruk.

Mange av kunnskapsbehovene er generelle uavhengig av produksjonsform. Vi må justere om vår matproduksjon fra å være et system basert på fossile råvarer til et mer ressurseffektivt produksjonssystem, heter det i innledninga til den svenske forskningsstrategien.

Forskningsstrategien er lettlest og kan lastes ned direkte. Den tar for seg; robuste system, merverdi for miljø og samfunn, konkurransekraft og levende bygder, kvalitet og nytte av forskning innen økologisk landbruk, for å nevne noe.

Annonsører

Samarbeidspartnere