Hvilke rettigheter har framtida?

04.03.2013
Allerede i grunnloven ble «Efterslægtens» rett til et sunt miljø nevnt, og selve definisjonen av bærekraftig utvikling fra Brundtlandkommisjonen handler om hensyn til framtidige generasjoner. Burde ikke framtidens mennesker da ha et talerør? Spør Maiken P. Sele, seniorrådgiver i Oikos, i Dagsavisen i dag.

Å ta vare på ressursene for framtidas generasjoner er et viktig grunnprinsipp i økologisk tankegang. Et framtidsombud er derfor en veldig god ide, mener Sele. Oikos - Økologisk Norge støtter Spires kampanje for et framtidsombud i Norge, du kan også støtte ved å signere oppropet.

---------------------------------

Vi vet at vi ikke gjør en god nok innsats for å sikre balanse mellom miljø, økonomisk utvikling og sosiale rettigheter. Uten en slik balanse oppnår vi ikke en bærekraftig utvikling, og dermed sikrer vi heller ikke en god livskvalitet for kommende generasjoner. Enhver som hevder noe annet står i fare for å virke enten naiv eller arrogant.

I en paneldebatt forrige uke i regi av ungdomsorganisasjonen Spire, var representantene for Arbeiderpartiet og Høyre urovekkende enige om at vi ikke trenger et framtidsombud. De mente politikere allerede tar seg av de oppgavene som et slikt ombud ville hatt. Dette er ikke et godt argument når vi ser på realitetene. Kanskje politikerne er redde for å bli fratatt makt? ... Les mer i Dagsavisen

Annonsører

Samarbeidspartnere