Magasinet Ren Mat

Oikos kalender

30. januar: Skolehageseminaret 2015, Oslo

Bli med på årets skolehageseminar og på stifting av Norges skolehagelag. Velkommen!

6. og 7. februar: Fag- og inspirasjonssamling for ...

Årleg møtestad for bønder, forbrukarar og andre som er interesserte i økologisk landbruk.

10. februar: Årsmøte Oikos Agder, Kristiansand

Oikos Agder arrangerer sitt årsmøte og inviterer samtidig til foredrag om levende matjord og hagebruk. Vi vil gjerne ha påmelding så snart som mulig, pga ...

januar og februar: Humlekassekurs, over hele landet

La Humla Suse arrangerer kurs i bygging av humlekasser.

12. februar: Årsmøte i Solør økologiske Landbrukslag (SØLL)

SØLL arrangerer sitt årsmøte den 12. februar kl. 19.00.

Januar og februar: Årsmøter i Oikos-lagene

Januar og februar er årsmøtetid for region-, fylkes-, og lokallag i Oikos - Økologisk Norge. Her følger en oversikt over tidspunkt og sted for de ulike ...

22. - 27. februar 2015, små bruk - store muligheter, ...

Oppland Bonde- og småbrukarlag arrangerer studietur til Frankrike/Nice 22. februar til 27. februar 2015 i samarbeid med Yvonne Tonnaer med fokus på ...

13.-15. mars: Fagseminar og Landsmøte

Den 13.-15. mars 2015 er det duket for fagseminar og landsmøte i Oikos i Hamarregionen. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper på stor ...

18. - 22. mars: Aurlandsseminaret 2015

Det årvisse Aurlandsseminaret har i år tema jord og beitebruk. Sett av datoene allerede nå!

27. - 30. august: Internasjonal konferanse om biodynamisk ...

Forum for presentasjon av nye framskritt og resultater i biodynamisk forskning.

Annonsører

Samarbeidspartnere