Oikos kalender

Velkommen til demonstrasjonshagen på Geitmyra!

Nysgjerrig på hvordan en økologisk hage ser ut og drives? Besøk demonstrasjoshagen på Geitmyra!

4. juli: Urtekurs, Telemark Urtelag

Anemette Olesen, vil fortelle om plantenes medisinske historie og bruk i mat. Vi skal også ut og se hva vi finner og lage forskjellige matretter av det vi har ...

7. - 9. juli : Nordisk kornkongress, Steinkjer

Nordisk kongress om urkorn, kulturkorn og bevaringsverdige sorter. Sett av dagene nå. Mer info kommer i løpet av april.

8.-9. august: Seminar: Gårdsbasert frødyrking og ...

Bli med å legge grunnlaget for framtidig sortsutvikling innen økologiske grønnsaker! I august arrangeres kurs for aktive grønnsaksdyrkere som ønsker å bidra ...

10.-14.august: Vitenskapsuka på Bygdø Kongsgård, Oslo

På tampen av skoleferien arrangerer Bygdø Kongsgård vitenskapsuke for barn i alderen 10 til 12 år. Her blir det forskerblikk på jord, melk og honning. ...

23. august: Tur om kulturlandskap og målretta beitebruk, ...

Bli med Norsk Geografisk Selskap på tur til Ringerike. Turen inkluderer besøk hos økobonde Anders Lerberg Kopstad som driver med målretta beitebruk. Påmelding ...

27. - 30. august: Internasjonal konferanse om biodynamisk ...

Forum for presentasjon av nye framskritt og resultater i biodynamisk forskning.

29.-30. august: Åpen økologisk gård

Denne helgen arrangeres Åpen økologisk gård på flere gårder rundt om i landet. Velkommen til alle med interesse for økologisk landbruk og mat!

22. september: Økologifagdagen - Nofima

En årviss foreteelse som en del av Nofimas økologiprogram

20.–26. september: Økouka 2015

ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i ...

Annonsører

Samarbeidspartnere