Magasinet Ren Mat

Oikos kalender

22. oktober: Landbruksfrokost – Andelslandbruket - noe for ...

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Stadig flere forbrukere ønsker lokalprodusert, fersk og ren mat, noe andelslandbruket imøtekommer.

18.-24. oktober: ØKOUKA i Sør-Trøndelag

Hele uke 43 er satt av til ØKOUKA i Sør-Trøndelag, med ulike arrangementer på rekke og rad i eller nær Trondheim.

14. - 25. oktober: ØKOUKA i Nord-Trøndelag

Nordtrønderne gjør det igjen - en ellevedagers uke, stappfull av kurs, inspirasjon og fagdager om økologisk landbruk og mat. Sjekk programmet og hold av dagene.

30. oktober: Konferanse om andelslandbruk, Skien

Alle aktører som jobber med politikk, forvaltning og veiledning i landbruket inviteres til en konferanse som skal gi innsyn i utfordringer og muligheter for ...

30-31. oktober: Fagseminar om Miljømelk

Seminar med tema bærekraftig melkeproduksjon. Bioforsk har sett på praksisen i både økologisk og konvensjonelt landbruk i Møre og Romsdal. Resultater fra dette ...

6. november: Fagdag - økologisk jord og korn

Foregangsfylket for økologisk korn har fått samlet en knippe drivende dyktige fagfolk til å komme til Torbjørnsrud hotell på Jevnaker torsdag 6. november. ...

Annonsører

Samarbeidspartnere