Ø-merker

Det er mange som er forvirret på grunn av feil begrepsbruk i markedsføring av økologiske og miljøvennlige produkter. Hva er hva?

Hvordan defineres økologisk?

Her er norsk oversettelse av definisjonen som den internasjonale økologiske organisasjonen IFOAM har blitt enig om på sin verdenskongress i 2008.

Annonsører

Samarbeidspartnere