Magasinet Ren Mat

Bli medlem i Oikos og/eller gi medlemskap i gave!

Alle er velkomne til å bli medlem i Oikos.

Som medlem i Oikos støtter du

 • arbeidet med å få mer økologisk mat tilgjengelig for flest mulig
 • spredning av informasjon om økologisk matproduksjon i samfunnet
 • forbedring av rammevilkårene for økologiske bønder/matprodusenter
 • økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk
 • videreutvikling av Oikos som organisasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • rekruttering av produsenter til økologisk landbruk
 • vårt utviklingsprosjekt for småskala bønder i Zambia, sørlige Afrika (se mer info under Globalt og Oikos i Afrika)
 • informasjon om og videreutvikling av økologiske tekstiler og kosmetikk

 

Hvilke fordeler har du som medlem i Oikos?

 

 • Du får tilsendt”Ren Mat” 4 ganger i året - et magasin for en grønnere livsstil.
 • Deltakelse og innflytelse på lokalt og regionalt plan, samt mulighet for å delta på spennende arrangementer og på landsmøtet.
 • Oppdatert prisliste med veiledende priser på økologiske grønnsaker (for produsenter).
 • Tilbud/informasjon om kurs, konferanser og samlinger.
 • Deltagelse i prosjekter, for eksempel ”Økodemo-i-butikk” eller på festivaler.
 • Tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • Tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • Raskt svar på alle spørsmål du måtte ha.

 

Bedrifter kan også støtte

Bedrifter og institusjoner kan også være medlemmer. 

 • Får "Ren Mat" 4 ganger i året (store bedrifter kan få 25 stk av hver utgave av magasinet).
 • Får tilbud om deltakelse på seminarer, fagdager osv.
 • Tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • Tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • Tilbud om foredrag på arbeidsplassen om økologisk landbruk og forbruk.

 

Bli medlem her!

 

Oikosmedlemskap er en fin gave!

 

For å gi medlemskap som gave,  trykk på Bli medlem her og fyll inn adressen til den du skal gi medlemskap til, men ikke epostadressen. Skriv gavemedlemskap i kommentarfeltet og adressen fakturaen skal sendes til + evt. andre merknader.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere