Bli medlem i Oikos - gi medlemskap i gave

Oikos – Økologisk Norge jobber for at du som er forbruker skal ha tilgang til mest mulig økologisk mat, og at du som er bonde skal kunne drive økologisk på gården din. Her kan du bli medlem selv - og du kan gi bort medlemskap i gave. Fra 2017 koster det 390 kroner i året å være medlem.

Oikos – Økologisk Norge er en ideell og frittstående medlemsorganisasjon for alle som vil styrke økologisk landbruk og forbruk i Norge.

Vi ønsker produsenter, forbrukere og bedrifter hjertelig velkomne som medlem.

Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i landet som utelukkende arbeider for å fremme økologisk landbruk og forbruk gjennom politisk påvirkning, informasjon og kommunikasjon.

Oikos – Økologisk Norge
arbeider praktisk for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk matglede og kunnskap, og vi utgir inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Jo flere vi er, dess mer gjennomslag får vi.
Vil du ha mer økologisk mat og landbruk i Norge?
Meld deg inn her! Ny pris på medlemskap er 390 kroner fra 2017.

Dette er noe av det Oikos – Økologisk Norge gjør:

 • Vi jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene og ved dialog med myndigheter og næringsaktører.
 • Vi jobber for å få flere økoprodusenter gjennom Landbrukets ØKOLØFT
 • Vi koordinerer arbeidet med å utvikle og starte flere andelslandbruk.
 • Vi tilrettelegger for Åpen økologisk gård-arrangementer i hele landet
 • Vi arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • Vi arbeider aktivt for å styrke gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling, og å sikre bønders rettigheter til såvare
 • Vi arbeider for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk.
 • Vi arbeider for økt tilgjengelighet og etterspørsel av økologisk mat, blant annet gjennom Økodemo i butikk.
 • Vi arbeider for mer økologisk mat på festivaler og idrettsarrangementer.
 • Vi sprer kunnskap og entusiasme om økologisk mat og landbruk, blant annet gjennom Økouka
 • Vi gir ut det lekre magasinet Ren Mat.

Som medlem i Oikos – Økologisk Norge får du:

 • tilsendt inspirasjonsmagasinet Ren Mat 4 ganger i året - et magasin for en grønnere livsstil (bedrifter får 2 stk. av hver utgave)
 • mulighet for konkret innflytelse ved å delta aktivt i region-, fylkes- og lokallag, og dermed mulighet for å delta på spennende arrangementer og på landsmøtet til Oikos.
 • mulighet for innflytelse på vårt politiske og praktiske arbeid, samt regelverksutviklingen for økologisk landbruk
 • tilbud/informasjon om kurs, fagdager og samlinger.
 • tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • oppdatert prisliste med veiledende priser på økologiske grønnsaker på e-post annenhver uke i sesong (for produsenter).
 • tilbud om foredrag på arbeidsplassen om økologisk landbruk og forbruk (for bedrifter).

Oikosmedlemskap er en fin gave!

 • For å gi medlemskap som gave, trykk på Bli medlem her og fyll inn postadressen til den du skal gi medlemskap til, men ikke epostadressen. Skriv gavemedlemskap i kommentarfeltet og postadressen fakturaen skal sendes til + evt. andre merknader. Vi sender velkomstpakke til den som får gaven.

 • Dersom du ønsker å få velkomstpakken sendt hjem til deg i stedet er det fint om du oppgir dette i kommentarfeltet. Slik kan du selv pakke inn og overrekke gaven.

Følg Oikos på Facebook

Annonsører

Samarbeidspartnere