Bli medlem i Oikos og/eller gi medlemskap i gave!

Oikos – Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon, den eneste i landet som utelukkende jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk. Det gjør vi gjennom politisk arbeid, informasjonsarbeid, og konkrete tiltak for å stimulere etterspørsel og støtte opp om produsentene. Alle som ønsker kan bli medlem, enten de er produsenter eller forbrukere.

NB! Innmelding under ØKOUKA 20.-27.september er til oppgitte kampanjepriser (250 kr for vanlig medlemskap og 150 for andre). Du får en automatisk melding med vanlig pris, den kan du ignorere.

Vi samler forbrukere og produsenter i samme organisasjon for å skape gjensidig forståelse mellom dem og en felles arena for å fremme saken vår. Samtidig vil vi trekke fram noen grunner til at vi er henholdsvis øko-produsentenes og forbrukernes organiasjon.

Hvorfor er Oikos øko-produsentenes organisasjon?

Det er fordi Oikos:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.
 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.
 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.
 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.
 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter for avtale om levering av økologisk mat til merpris.
 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.
 • koordinerer arbeidet med å utvikle og starte flere andelslandbruk.
 • tilrettelegger for Åpen økologisk gård-arrangementer i hele landet
 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler.
 • koordinerer APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.
 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare
 • arbeider for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk.

Hvorfor er Oikos forbrukernes organisasjon:

Det er fordi Oikos:

 • arbeider for større tilgjengelighet av økologisk mat
 • arbeider for økt etterspørsel av økologisk mat, blant annet gjennom Økodemo i butikk.
 • arbeider for mer økologisk mat i sykehus, på festivaler og idrettsarrangementer.
 • tilrettelegger for forbrukernes møte og kunnskap om økologisk matproduksjon gjennom andelslandbruk, åpen økologisk gård og APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.
 • sprer kunnskap og entusiasme om økologisk mat og landbruk, blant annet gjennom Økouka og magasinet Ren Mat.
 • arrangerer fagsamlinger og kurs sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk.

Hvilke fordeler har du som medlem i Oikos?

 • Du får tilsendt magasinet ”Ren Mat” 4 ganger i året - et magasin for en grønnere livsstil.
 • Deltakelse og innflytelse i region-, fylkes- og lokallag, samt mulighet for å delta på spennende arrangementer og på landsmøtet.
 • Mulighet for innflytelse på regelverksutviklingen for økologisk landbruk
 • Oppdatert prisliste med veiledende priser på økologiske grønnsaker på e-post annenhver uke (for produsenter).
 • Tilbud/informasjon om kurs, konferanser og samlinger.
 • Deltagelse i prosjekter, for eksempel ”Økodemo-i-butikk” eller på festivaler.
 • Tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • Tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • Raskt svar på alle spørsmål du måtte ha.

Bedrifter kan også støtte

Bedrifter og institusjoner kan også være medlemmer. Bedriftene får:

 • tilsendt magasinet "Ren Mat" 4 ganger i året (store bedrifter kan få 25 stk av hver utgave av magasinet).
 • tilbud om deltakelse på seminarer, fagdager osv.
 • mulighet til å gi innspill til Oikos sitt politiske og praktiske arbeid for å videreutvikle hele verdikjeden for økologiske produkter.
 • mulighet til å få råd til markedsføring og profilering.
 • mulighet for å fremme varene sine gjennom Økodemo i butikk
 • tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • tilbud om foredrag på arbeidsplassen om økologisk landbruk og forbruk.

Bli medlem her!

Oikosmedlemskap er en fin gave!

For å gi medlemskap som gave,  trykk på Bli medlem her og fyll inn adressen til den du skal gi medlemskap til, men ikke epostadressen. Skriv gavemedlemskap i kommentarfeltet og adressen fakturaen skal sendes til + evt. andre merknader.

Annonsører

Samarbeidspartnere