Magasinet Ren Mat

Landsstyret

Oikos sitt landsstyre for 2014-15 ble valgt på landsmøtet på Bjerkem i Nord-Trøndelag i mars 2014. Du er velkommen til å kontakte våre styremedlemmer

    Styreleder Olav Arnar Bø

Olav Arnar Bø
Styreleder

 

Tlf 476 57 465

olav.bo@online.no

     Geirmund Øglend styret 2014

Geirmund Øglend
Nestleder

 

Tlf 932 00 291

geirm-o@online.no

      Tove Hoppestad styre 2014

Tove Hoppestad
Styremedlem

 

Tlf. 997 14 873

hoppest@online.no

      Stig Braathen styret 2014  

Stig Braathen
Styremedlem

 

Tlf. 450 04 955

stig.braathen@ssb.no

 

      Mette Goul Thomsen styret 2014                   

Mette Goul Thomsen
Styremedlem

 

Tlf 971 79 835

mette.thomsen@bioforsk.no

      Eric Brinkhof styret 2014 - Copy

Eric Brinkhof
Styremedlem

 

Tlf. 90 07 90 04

eric.brinkhof@gmail.com

    Liv Heide

Liv Heide
Styremedlem 

 

Tlf. 91 70 11 41

liv.heide@rissa.kommune.no

 

      

Camilla Ek

1. varamedlem

Tlf. 995 23 866

c-ek@online.no
 

       Anita Panman styret 2014 - Copy

 

Anita Larsen Panman

2. varamedlem 

 

Tlf 33 77 06 69/ 952 84 942

anita@panman.no

 

      Olaug Bach, styret 2014

 

Olaug Bach

3. varamedlem

 

Tlf 90 83 95 95

berntjs@broadpark.no

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere