Magasinet Ren Mat

Landsstyret

Oikos sitt landsstyre for 2015-15 ble valgt på landsmøtet på Høsbjør i Hedmark i mars 2015. Du er velkommen til å kontakte våre styremedlemmer.

    Styreleder Olav Arnar Bø

Olav Arnar Bø
Styreleder

 

Tlf 476 57 465

olav.bo@online.no

      Tove Hoppestad styre 2014

Tove Hoppestad
Nestleder

 

Tlf. 997 14 873

hoppest@online.no

      Stig Braathen styret 2014  

Stig Braathen
Styremedlem

 

Tlf. 450 04 955

stig.braathen@ssb.no

 

      Mette Goul Thomsen styret 2014                   

Mette Goul Thomsen
Styremedlem

 

Tlf 971 79 835

mette.thomsen@bioforsk.no

      Eric Brinkhof styret 2014 - Copy

Eric Brinkhof
Styremedlem

 

Tlf. 48 33 22 58

eric.brinkhof@gmail.com

    Liv Heide

Liv Heide
Styremedlem 

 

Tlf. 91 70 11 41

liv.heide@rissa.kommune.no

 

     Ole-Jacob Christensen

Ole-Jacob Christensen

styremedlem

 

tlf. 99 35 84 41

vikabraaten@gmail.com

      

Linda Jolly

1.varamedlem

Tlf. 

 

 

       Camilla Ek

Camilla Ek

2. varamedlem

 

Tlf. 995 23 866

c-ek@online.no

      Olaug Bach, styret 2014

 

Olaug Bach

3. varamedlem

 

Tlf 90 83 95 95

berntjs@broadpark.no

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere