Landsstyret

Oikos sitt landsstyre for 2015-16 ble valgt på landsmøtet på Høsbjør i Hedmark i mars 2015. Du er velkommen til å kontakte våre styremedlemmer.

Styreleder Olav Arnar Bø

Olav Arnar Bø
Styreleder

Tlf 476 57 465

info@vikja.no

Tove Hoppestad styre 2014

Tove Hoppestad
Nestleder

Tlf. 997 14 873

hoppest@online.no

Mette Goul Thomsen styret 2014

Mette Goul Thomsen
Styremedlem

Tlf 971 79 835

mette.thomsen@bioforsk.no

Eric Brinkhof styret 2014 - Copy

Eric Brinkhof
Styremedlem

Tlf. 48 33 22 58

eric.brinkhof@gmail.com

Liv Heide

Liv Heide
Styremedlem

Tlf. 91 70 11 41

liv.heide@rissa.kommune.no

Ole-Jacob Christensen

Ole-Jacob Christensen

styremedlem

tlf. 99 35 84 41

vikabraaten@gmail.com

Linda J

Linda Jolly

styremedlem

Tlf. 482 94 347/23 69 95 58
linda.jolly@nmbu.no

Camilla Ek

Camilla Ek

1. varamedlem

Tlf. 995 23 866

c-ek@online.no

Olaug Bach, styret 2014

Olaug Bach

2. varamedlem

Tlf 90 83 95 95

berntjs@broadpark.no
Annonsører

Samarbeidspartnere