Magasinet Ren Mat

  Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

  Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og ...

  Årsmelding 2013

  Denne årsmeldinga forteller hva Oikos har gjort for å få fart på den økologiske utviklinga i 2013. Et høydepunkt var paneldebatten i et ...

  Handlingsplan 2015/16

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2015/16.

  Handlingsplan 2014/-15

  Den ettårige handlingsplanen er første steg på veien for at Oikos skal nå det langsiktige målet om å bidra til at økologisk landbruk og -forbruk står sterkt i ...

  Årsmelding 2014

  Dette er en oppsummering av økoåret 2014. To av sakene som utpeker seg, er dobling av medlemsantallet vårt og tre store forskningsrapporter som gir tydelige ...

  Handlingsplan 2013/14

  Her finner du ettårig handlingsplan for landsmøteperioden 2013/14.

  Politisk plattform: Mellom Økologi og Økonomi

  Landsmøtet behandler årlig organisasjonens politiske plattform.

  Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

  Sist endret av landsmøtet på Høsbjør i mars 2015.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere