Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

  Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og ...

  Handlingsplan 2016-2017

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2016-2017 vedtatt på landsmøtet i Skien, 8.-10.april 2016.

  Årsmelding 2014

  Dette er en oppsummering av økoåret 2014. To av sakene som utpeker seg, er dobling av medlemsantallet vårt og tre store forskningsrapporter som gir tydelige ...

  Årsmelding fra Oikos lag og grupper 2014

  Det har vært stor aktivitet i Oikos 18 lag og grupper i 2014. Her kan du lese en oppsummering fra hvert av dem.

  Normalvedtekter for lokallag Oikos

  Her finner du normalvedtekter for lokallag i Oikos, oppdatert på landsmøtet i Skien 8.-10.april 2016.

  Handlingsplan 2014/-15

  Den ettårige handlingsplanen er første steg på veien for at Oikos skal nå det langsiktige målet om å bidra til at økologisk landbruk og -forbruk står sterkt i ...

  Handlingsplan 2013/14

  Her finner du ettårig handlingsplan for landsmøteperioden 2013/14.

  Årsmelding 2013

  Denne årsmeldinga forteller hva Oikos har gjort for å få fart på den økologiske utviklinga i 2013. Et høydepunkt var paneldebatten i et ...

  Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

  Her finner du vedtekter for Oikos - Økologisk Norge, sist endret på landsmøtet i Skien, 8.-10. april 2016

  Faglig og politisk plattform

  Her finner du faglig og politisk plattform for Oikos, sist revidert på landsmøtet på Høsbjør 14.-15. mars 2015.

  Normalvedtekter for region- og fylkeslag i Oikos

  Her finner du normalvedtekter for regionlag og fylkeslag, sist oppdatert på landsmøtet i Skien 8.-10.april 2016.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere