Magasinet Ren Mat

Storkjøkken

Sunn økologisk mat passer godt inn i et helhetlig arbeid for å ta miljøhensyn og samfunnsansvar. Skal regjeringens og Stortingets mål om 15 % økologisk forbruk i Norge innen 2020 kunne nås, så må både offentlige institusjoner og private storkjøkken også på banen.

 

Oikos kan bidra

Oikos har jobbet med kurs og foredrag for både offentlig og privat storhusholdning, samt arrangementer i flere år.  Vi kan bidra med inspirasjon, motivasjon, kunnskap og praktisk veiledning i innføring av økologisk mat i servering.

 

i 2011 hadde vi et samarbeid med foregangsfylket Oslo, Akershus og Østfold -ØQ- for økt økologisk forbruk gjennom to delprosjekter;
"Matens opprinnelse" og "Økomat på idrettsarrangement" (Øko-idrett).

Matens opprinnelse har fokus på at de som jobber i både offentlige og private storkjøkkener/restauranter/cafeer, skal få muligheten til å lære mer om økologisk mat, gjennom gårdsbesøk, foredrag/kurs og bedriftsbesøk. Vi har blant annet holdt kurs for Stortingskantinene i samarbeid med Bioforsk Økologisk, foredrag for Scandic hotellenes kjøkkensjefer, og har en dialog med Grønt-prosjekter i andre institusjoner.

Øko-idrett har som formål å bidra til at flere arrangementer innen idretten satser på økologisk matservering, og derigjennom bidra til økt forbruk av økologisk mat. Oikos veileder kiosker, kaféer og cateringbedrifter tilknyttet ulike idrettsarrangement, med hensyn til økologisk matservering.

 

Fra 2012 har vi bygget videre på disse erfaringene og samarbeider med Nofima og ØQ for å kunne dekke hele landet.

 

I 2012 startet et samarbeid med Spesialisthelsetjenestens miljø- og klimaprosjekt Grønt sykehus. Det er et eget delprosjekt for mat som innebærer at institusjonene i de ulike helseforetakene får være med på samlinger og får individuell veiledning for å oppnå Stortingets mål om 15 prosent økologisk innen 2020. Private helseinstitusjoner er også velkomne deltakere i dette prosjektet.

 

Ønsker du veiledning fra oss? Vi bidrar gjerne for flere aktører, ta kontakt dersom du er interessert.

Kontaktperson: seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele, maiken@oikos.no , tlf. 24 12 41 07 / 41 20 22 40.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere