Økologisk festivalsommer

Oikos-Økologisk Norge har gitt gode råd om økomat til en rekke festivaler helt siden 2003, og stadig flere arrangører vil være med. – Årets festivalsesong ...

Hvorfor økologisk?

Økologisk mat produseres i tråd med naturens premisser, og på en måte som tar hensyn til biologisk mangfold og dyrenes naturlige atferd og behov. Økologisk mat ...

Annonsører

Samarbeidspartnere