Hva er samfunnsansvar

Som enkeltstående aktører og eller organisasjoner, bør vi alle ha som mål å opptre samfunnsansvarlig. Samfunnsansvar handler i bunn og grunn om å bidra til en ...

Sertifiseringer

En sertifisering skal fungere som et miljøledelsessystem, og handler om hvordan du som arrangør strukturerer, organiserer og administrerer arbeidet. Ved ...

Miljøhåndboken

Miljøhåndboken er en nyttig guide som skal gjøre det enklere for deg som arrangør å organisere og gjennomføre miljøtiltak på ditt arrangement. Her finnes også ...

Annonsører

Samarbeidspartnere