Bli medlem i Oikos og/eller gi medlemskap i gave!

Oikos – Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon, den eneste i landet som utelukkende jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk. Det gjør vi gjennom politisk arbeid, informasjonsarbeid, og konkrete tiltak for å stimulere etterspørsel og støtte opp om produsentene. Alle som ønsker kan bli medlem, enten de er produsenter eller forbrukere.

Vi samler forbrukere og produsenter i samme organisasjon for å skape gjensidig forståelse mellom dem og en felles arena for å fremme saken vår. Samtidig vil vi trekke fram noen grunner til at vi er henholdsvis øko-produsentenes og forbrukernes organiasjon.

Hvorfor er Oikos øko-produsentenes organisasjon?

Det er fordi Oikos:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.
 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.
 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.
 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.
 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter får avtale om levering av økologisk mat til merpris.
 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.
 • koordinerer arbeidet med å utvikle og starte flere andelslandbruk.
 • tilrettelegger for Åpen økologisk gård-arrangementer i hele landet
 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler.
 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare
 • arbeider for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk.

Hvorfor er Oikos forbrukernes organisasjon:

Det er fordi Oikos:

 • arbeider for større tilgjengelighet av økologisk mat
 • arbeider for økt etterspørsel av økologisk mat, blant annet gjennom Økodemo i butikk.
 • arbeider for mer økologisk mat på festivaler og idrettsarrangementer.
 • tilrettelegger for forbrukernes møte og kunnskap om økologisk matproduksjon gjennom andelslandbruk og åpen økologisk gård.
 • sprer kunnskap og entusiasme om økologisk mat og landbruk, blant annet gjennom Økouka og magasinet Ren Mat.
 • arrangerer fagsamlinger og kurs sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider for økt forskning, undervisning og videreutvikling av økologisk landbruk og forbruk.

Hvilke fordeler har du som medlem i Oikos?

 • Du får tilsendt magasinet ”Ren Mat” 4 ganger i året - et magasin for en grønnere livsstil.
 • Deltakelse og innflytelse i region-, fylkes- og lokallag, samt mulighet for å delta på spennende arrangementer og på landsmøtet.
 • Mulighet for innflytelse på regelverksutviklingen for økologisk landbruk
 • Oppdatert prisliste med veiledende priser på økologiske grønnsaker på e-post annenhver uke (for produsenter).
 • Tilbud/informasjon om kurs, konferanser og samlinger.
 • Deltagelse i prosjekter, for eksempel ”Økodemo-i-butikk” eller på festivaler.
 • Tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • Tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • Raskt svar på alle spørsmål du måtte ha.

Bedrifter kan også støtte

Bedrifter og institusjoner kan også være medlemmer. Bedriftene får:

 • tilsendt 2 stk av magasinet "Ren Mat" 4 ganger i året
 • tilbud om deltakelse på seminarer, fagdager osv.
 • mulighet til å gi innspill til Oikos sitt politiske og praktiske arbeid for å videreutvikle hele verdikjeden for økologiske produkter.
 • mulighet til å få råd til markedsføring og profilering.
 • mulighet for å fremme varene sine gjennom Økodemo i butikk
 • tilbud om nyhetsbrev pr e-post om hva som skjer i Norge og i utlandet (normalt en gang per uke, gratis).
 • tilbud om månedlig Landbruksnytt pr e-post (landbruksrettet, gratis).
 • tilbud om foredrag på arbeidsplassen om økologisk landbruk og forbruk.

Bli medlem her!

Oikosmedlemskap er en fin gave!

For å gi medlemskap som gave,  trykk på Bli medlem her og fyll inn adressen til den du skal gi medlemskap til, men ikke epostadressen. Skriv gavemedlemskap i kommentarfeltet og adressen fakturaen skal sendes til + evt. andre merknader. Vi sender velkomstpakke til den som får gaven.

Dersom du ønsker å få velkomstpakken sendt hjem til deg er det fint om du også oppgir dette i kommentarfeltet. Slik kan du selv pakke inn og overrekke gaven.

Annonsører

Samarbeidspartnere