Økologi er løsningen for verdens matforsyning

En rekke eksperter og FN-organisasjoner peker på at økologisk intensivering er en vei fremover for å sikre global matforsyning. Fattige småbønder kan doble ...

Mye glyfosatrester påvist i GMO-soya

Norske forskere har påvist høye konsentrasjoner av glyfosatrester i prøver av GMO-soyaen Roundup Ready, mens økologisk soya var ren. Også forskjeller i ...

Økobomull gir samme inntjening som GMO-bomull

Indiske bønder får like mye igjen for å dyrke øko-bomull som ved å dyrke Bt-bomull, viser ny studie. Samtidig løper de mindre risiko for å havne i gjeldsfella.

Ukontrollert GMO-spredning i mange land

Genmodifisert mais, ris, bomull og raps sprer seg ukontrollert i store deler av verden, ifølge en ny rapport. GMO-forurensning truer biomangfoldet for ...

Beitedyr mot klimaendringer

Kan du se for deg at det er en god idé å ha 25 000 sauer på beite i en flokk? Eller kyr? Vel, her får du forklaringen på hvordan beiting kan være en god ...

Ny bok om bønders rettigheter

En ny bok viser hvordan vi kan ta vare på plantemangfoldet ved å sikre bønders rettigheter til såvare. Boka løfter fram gode eksempler fra alle verdenshjørner ...

Kan GMO redde verden?

Adresseavisen har hatt ein del artiklar om GMO-mat i det siste. Oikos - Økologisk Norge deltar i Nettverk for GMO-fri mat og fõr, og vi har interessert oss mye ...

Helseskadelig bomullsproduksjon

KLESINDUSTRIEN: Verden har fått øynene opp for tekstilarbeidernes elendige arbeidsvilkår, men millioner av bomullsarbeidere jobber i en minst like skitten og ...

Dominica kan bli heløkologisk øysamfunn

I dette reisebrevet forteller familien fra økokommunen Tolga om likheter mellom Norge og Dominica, og hvorfor et 100 prosent økologisk øysamfunn kan være mulig.

GMO i India: fantastisk løsning for bøndene?

Av alle kontroversene rundt genmodifiserte organismer (GMO) verden rundt, skiller Bt-bomull i India seg ut som en av de mest interessante og viktige, skriver ...

Hvilke rettigheter har framtida?

Allerede i grunnloven ble «Efterslægtens» rett til et sunt miljø nevnt, og selve definisjonen av bærekraftig utvikling fra Brundtlandkommisjonen handler om ...

Økologisk best for små og store bønder i India

Ny bok til gratis nedlasting: Styrking av småbrukere i India gjennom økologisk landbruk og bevaring av biologisk mangfold. - Jeg vil gjerne dele mine ...

Slutt på kunstgjødsel og sprøytemidler fra 2015

Staten Sikkim i det nord- østlige India har besluttet at alle landbruksvarer fra 2015 skal være økologiske, skriver Food & Culture.

Økologisk mat redder verden

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender (FIVH) er gjesteblogger på økologisk.no. Han skriver om tilgjengelighet på økovarer i Norge, økoharryshopping i ...

Økologisk økonomi for endring

Grønn økonomi, miljøøkonomi, kretsløpsøkonomi, økologisk økonomi – er alt det samme?

Matsikkerhet i Afrika med økologisk landbruk

Det burde ikke være tvil om å satse på videre utvikling av økologisk landbruk for framtidas matproduksjon.

Miljø er viktigst

I undersøkelsen "Global Corporate Citizenship Survey" sier 66 prosent av de spurte under 40 år at næringslivet må støtte miljøsaker.

Monsanto dømt til milliarderstatning

Det multinasjonale selskapet Monsanto er dømt til å betale 6,2 milliarder kroner i erstatning til 5 millioner brasilianske bønder.

Oikos Rapport: Økologisk jordbruk og klima

Rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.

Soya i fôr skaper bekymring i flere land

Det er ikke bare i Norge det er bekymring over den store avhengigheten av ikke-bærekraftig importert soya [proteinfôr) fra Sør-Amerika. Ei gruppe sentrale ...

Science: Insektsgift mulig skyld i biekollaps

Bier har dødd i milliardvis siden 2006, spesielt i USA. Nå er kanskje grunnen funnet. EU anslår at bienes innsats rundt pollinering av planter i Europa har en ...

Mat og landbruk globalt med fokus på utviklingsland

Det finnes mange organer som bidrar til mer kunnskap om hvilken rolle økologisk landbruk kan spille i forhold til global matsikkerhet, videre utvikling, bedre ...

Avsluttet 2015: ODISSA - Utviklingsprogram i sørlige Afrika

ODISSA - Organic Development in Sub-Saharan Africa, er Oikos' bidrag til miljø- og helsevennlig landbruk i sørlige Afrika.

Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

- Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye ...

Global økologisk vekst på 8 prosent

IFOAMs rapport 2012, om utvikling i økologisk landbruk og omsetning.

Økologisk landbruk gir mulighet for fattige bønder

En FN rapport fra UNCTAD viser at etterspørselen etter økologisk mat øker samtidig som det i disse krisetider er fall i etterspørselen etter mange andre ...

Annonsører

Samarbeidspartnere