Økologisk landbruk reduserer klimaendringer

  Ny forskning viser at økologisk landbruk bidrar til å lagre karbon i jord og reduserer derfor klimaendringene. Dette er konklusjonen til ei gruppe ...

  Oikos Rapport: Økologisk jordbruk og klima

  Rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.

  Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

  - Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye ...

  Annonsører

  Samarbeidspartnere