Innspill fra Oikos til årets jordbruksforhandlinger

Det viktigste ved årets jordbruksoppgjør er å stimulere til økt økologisk produksjon i Norge. Dette er hovedinnspillet til avtalepartene fra Oikos - Økologisk ...

Oikos i jordbruksforhandlingene

Oikos – Økologisk Norge overleverte nylig sitt innspill om økologisk landbruk til Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruks- og matdepartementet for ...

Ynkelig tilbud fra Staten

- Statens lave tilbud i jordbruksforhandlingene 2012 viser at effektiviseringslinja i landbruket fortsettes. Dette betyr et stadig mer kapitalkrevende og ...

Annonsører

Samarbeidspartnere