Starte andelslandbruk?

Det er mye man bør tenke gjennom på forhånd før man starter opp med andelslandbruk. Under får du noen tips til hvordan du kan gå fram i starten.

Ny andelsgård i Grenland

På Borgestad gårds idylliske jorder inntil Osebakken skal det etableres ny andelsgård, med oppstart våren 2013.

Oppstartsmøte for andelslandbruk på Virgenes gård

Oppstartsmøte angående andelslandbruk hos oss på torsdag 5.juli kl 18.00 - Jolien Perotti, som har erfaring på området, fra inn og utland, gir oss innføring. ...

Andelslandbruk del 6: Mangfold

Mangfold er viktig på flere måter: det er en styrke i seg selv, det sikrer forbrukerne mange ulike råvarer, det styrker næringsstoffenes kretsløp og sist men ...

Andelslandbruk del 5: Økonomi

Denne gangen handler det om å tilrettelegge for bærekraftige matsystemer som er økonomisk og økologisk robuste. Har du ikke fått med deg del 1- 4? Du finner ...

Andelslandbruk del 4: Allianser i landbruket

Oikos - Økologisk Norge jobber for å gjøre andelslandbruk som modell bedre kjent. Vi støtter både de som allerede driver og andre som vil starte opp. Gjennom ...

Andelslandbruk del 3: hvordan fungerer det i praksis?

Gjennom en serie artikler om andelslandbruk får du godt innblikk i hva andelslandbruk er og hva det kan bidra med i det norske landbruket. Oikos - Økologisk ...

Andelslandbruk del 2: Tre grunnleggende prinsipper

Oikos, ved prosjektleder og rådgiver Alexandra Devik, er koordinator for andelslandbruk i Norge. Gjennom en serie artikler om Andelslandbruk får du godt ...

Andelslandbruk – En innovativ modell i norsk landbruk

Oikos, ved prosjektleder og rådgiver Alexandra Devik, er koordinator for andelslandbruk i Norge. Vi jobber for å gjøre modellen bedre kjent og for å støtte ...

Små bruk – store muligheter

Det er ikke størrelsen det kommer an på - med kreativitet finnes mange spennende produksjons- og omsetningsløsninger for lokalmat. Det fikk en gruppe nordmenn ...

Håndbok for å starte andelslandbruk

Det er viktig at oppstart av andelslandbruk blir best mulig. Oikos – Økologisk Norge har derfor skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man ...

Miljøpris til andelsbonde

Økobønder vinner stadig priser. Denne gangen er det Anne Strøm Prestvik i Nittedal som får kommunens miljøpris for sitt arbeid med oppstart av andelslandbruk i ...

Rogaland vil ha andelslandbruk

Fullt hus, solid mediedekning og konkrete planer om å starte opp andelslandbruk to steder. Oikos og Fylkesmannen i Rogaland kan notere seg for stor suksess ...

Kunder i kø for økovarer

Andelslandbruk er et svar på økende etterspørsel etter fersk, kortreist og ren mat. - De etablerte har lange ventelister, og nye andelslandbruk startes i raskt ...

Vil starte ny andelsgård i Vestfold

Andelslandbruk er populært i Vestfold. Nytt initiativ tilbyr økogrønnsaker i Sandefjord-området.

Andelslandbruk vokser i Norge

Flere og flere nordmenn ønsker å stikke fingeren i jorda, vite hvem som produserer maten deres, og spise lokalt og økologisk. Andelslandbruk er et konkret svar ...

Sunn og nær mat med andelslandbruk

Hvordan kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere? Podcastshowet Levevei stiller disse ...

Utvikling av andelslandbruk

Vi har det siste året sett ei enorm auke i utviklinga og merksemda kring andelslandbruk. Det er i 2013 ni andelsgardar i Noreg, og stadig fleire kjem til. ...

Vi er alle bønder

Hvordan kan vi igjen bli delaktige i prosessen hvor mennesket møter natur gjennom sin matkultur i hverdagen? spør Helene Austvoll i denne kommentaren.

Interessert i ureiste økologiske grønnsaker?

Andelslandbruk brer seg utover i Norge og nå er det Bodø sin tur. Du kan kjøpe en andel i et jorde på Fenes og få ureiste grønnsaker og bær, bli med i et ...

Adoptèr ei høne på Virgenes gård

Virgenes gård i Vestfold starter andelslandbruk. Det betyr at du for en viss sum i året får tilgang på et mangfold grønnsaker og poteter, fiskekort og ikke ...

Andelslandbruk

Avhengigheita mellom bonden og forbrukaren er gjensidig. Likevel aukar avstanden mellom oss, og med det kunnskapen om at det koster både tid og pengar å ...

Andelslandbruk – landbrukets redning?

Avhengigheita mellom bonde og forbrukaren, er gjensidig. Likevel aukar avstanden mellom oss, og med det kunnskapen om at det koster både tid og pengar å ...

Annonsører

Samarbeidspartnere