Magasinet Ren Mat

Bli økobonde

Vurderer du å legge om driften av din gård til økologisk? I så fall vil du trenge råd og informasjon angående regelverk, økonomi, dyrkning og nettverk. Under finner du en oversikt over de ulike organene som er involvert i en omlegging til økologisk produksjon.

Foto: Norsk landbruksrådgivning

 

Debio

 

Det første du må gjøre er å registrere deg i Debio. Debio er kontroll - og godkjenningsorganet for økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. Her finne du søknadsskjema for tilknytning til Debio, og her finner du kontaktinformasjon til Debio.

 

 

Økologisk førsterådgiving

 

Når du er registrert hos Debio vil du motta tilbud om økologiske førsterådgivning fra Norsk Landbruksrådgivning. Landbruksrådgiver kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler.Tilbudet er gratis og uforpliktende. Les mer på Landbruksgådgivingen sin nettside.

 

 

Økoplan

 

Alle som melder seg inn i Debio-ordningen må utarbeide en Økoplan. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr rådgiving til alle som skal utarbeide Økoplan. Les mer og last ned skjemaet hos Landbruksrådgivinga.

 

 

Tilskudd til økologisk produksjon

 

Den kommunale landbruksforvaltningen (landbrukskontoret) styrer tilskuddsordningene for økologisk produksjon. Les mer på Statens landbruksforvaltning.

 

 

Kunnskap

 

Agropub.no og Bioforsk økologisk vil du finne mye nyttig fagkunnskap og forskning knyttet til økologisk produksjon. 

 

Fellesskap

 

Sosialt fellesskap og informasjon om hva som skjer i det økologiske miljøet kan være en viktig del av en omleggingsprosess. Oikos - Økologisk Norge har aktiviteter gjennom hele året som kan være interessante for produsenter. Oikos har region- og lokallag over hele landet, arrangerer faglige seminarer og skaper sosiale møteplasser mellom bønder, forbrukere og foredlere. En oversikt over region- og lokallag og mer informasjon om Oikos finner du her på nettsiden. Ta gjerne kontakt med info@oikos.no eller noen av de andre ansatte.

 

 

Biologisk-dynamisk Forening:

Vurderer du å legge om til Biologisk-dynamisk drift, kontakter du Biologisk-dynamisk Forening ved Idun Leinaas, idun.leinaas@biodynamisk.no eller tlf: + 47 21 38 95 04/ +47 917 32 877. Der vil du få veiledning spesielt for biologisk-dynamisk drift, dessuten arrangerer de seminarer og studiesirkler.

Annonsører

Samarbeidspartnere